Uudet tiimipäälliköt esittäytyvät

Julkaistu 28.09.2022

Uudistimme syyskuussa 2022 tiimi- ja palvelurakennettamme, jotta pystyisimme palvelemaan asiakkaitamme entistä yksilöllisemmin ja tehokkaammin. Platomin organisaatio koostuu nykyään neljästä palvelualueesta: Turvallisuus (Safety), Tekniikka (Engineering), Käytettävyys (Operability) ja Luvitus (Licensing).

Kullakin palvelualueella on vastaava tiimipäällikkö, joka vastaa kyseisen alueen projekteista ja tiimistä. Tiimipäälliköiden päivittäisenä tukena toimii liiketoimintajohtajana jatkava Kirsi Hassinen, joka vastaa organisaation liiketoiminnasta ja toimii aktiivisesti myös asiakasrajapinnassa. Seuraavassa esittelemme uusien tiimien päälliköt.

Turvallisuus: Pasi Junninen

Turvallista ja ympäristöystävällistä ydinvoimaa

Turvallisuustiimin tehtävänä on parantaa ydinturvallisuutta toimimalla riippumattomana asiantuntijana tuottamalla analyysejä ja suunnitelmia.

Pasi Junninen aloitti ydinturvallisuuden ja turvallisuusanalyysien parissa jo vuonna 2004. Platomille hän siirtyi jatkamaan vastaavia tehtäviä 2008. Vuosien varrella Pasi on tehnyt suuren määrän turvallisuusanalyysejä erityisesti Loviisan ydinvoimalaitokselle. Kokemuksen myötä Pasille on karttunut syvällinen ymmärrys laitoksen dynamiikasta kokonaisuutena ja kuinka turvallisuusjärjestelmät toimivat hypoteettisissa onnettomuustilanteissa.

Kyseistä kokemusta ja osaamista Pasi on pystynyt hyödyntämään esimerkiksi Hanhikivi-1 hankkeessa, jossa Platom arvioi laitostoimittajan turvallisuusanalyysejä ja tuotti dokumentaatiota niiden pohjalta. ”Hanhikivi-1 hankkeessa opin erityisesti toimimaan useiden eri osapuolien ja myös ulkomaisten alihankkijoiden kanssa”, Pasi kertoo.

Uuteen tiimipäällikön tehtävään Pasi lähtee avoimin mielin ja aikoo hyödyntää asiantuntijatyössä vuosien varrella kertyneitä kontakteja. Asiantuntijatyötä Pasi ei kuitenkaan aio täysin hylätä, vaan jatkaa turvallisuusanalyysien parissa myös jatkossa. ”Yksi tärkeimmistä tavoitteista on varmistaa hiilidioksidivapaa sähköntuotanto Suomessa”, Pasi valottaa omaa motivaatiotaan, mikä on myös yksi Platomin toiminnan tarkoituksista.

Pasin kalakuva

Pasi on innokas vapaa-ajan kalastaja. Kuvassa 13 kg hauki viime kesältä.

Tekniikka: Janne Valkonen

Suunnitelmista toteutukseen

Janne Valkonen vastaa henkilömäärältään mitattuna Platomin suurimmasta ja palveluiltaan myös monipuolisimmasta tiimistä eli Tekniikasta. Tiimin tehtävänä on toteuttaa ydinlaitosten järjestelmätoimitukset ja muutostyöt asiakaslähtöisesti ja ammattitaitoisesti. Jannen monipuolinen tausta sopii hyvin laajan palvelualueen hallitsemiseen, koska hänellä on teollisuusprojektien lisäksi vuosien kokemus tutkimus- ja kehitystehtävistä, tutkimustiimin vetämisestä sekä kansainvälisistä asiantuntija- ja projektipäällikkötehtävistä.

Vuonna 2020 Platomilla aloittanut Janne kertoo, että Platomin projekteissa kiehtoo erityisesti käytännönläheisyys ja välittömässä asiakasrajapinnassa toimiminen. ”Työn tulokset ja niiden vaikutus kokonaisuuteen näkyvät konkreettisella tasolla hyvin lyhyellä viiveellä, mikä on jo itsessään palkitsevaa ja auttaa ymmärtämään työn merkityksellisyyden ja tärkeyden.”

Janne aloittaa tiimipäällikön tehtävässä innostuneena, uteliaana ja luottavaisena tulevaisuuteen katsoen.

”Ydinala on erittäin mielenkiintoisessa tilanteessa, kun projekteja on menossa ja uusia suunnitteilla monessa maassa koko ydinlaitoksen elinkaaren ajalle. On mielenkiintoista olla näköalapaikalla ydinalan kehityksen eturintamassa, kun otetaan isoja askeleita kohti puhtaampaa ja turvallisempaa tulevaisuutta. Moniosaajista koostuvan Tekniikka-tiimin toiminta ja palvelut kattavatkin ydinlaitosten koko elinkaaren ja projektien scope vaihtelee yksittäisistä komponenteista isoihin järjestelmiin ja laitekokonaisuuksiin saakka – mikä tuo työhön mielenkiintoa ja vaihtelevuutta – mutta myös lisää haasteita”, Janne kertoo.

Tärkeäksi työssään Janne kokee yhdessä tekemisen, asiakkaan kuuntelemisen sekä ennakoivan ja jämäkän otteen asioiden hoitamiseen. ”Erityisesti asiakaslähtöisyys ja luotettavuus ovat tiimimme kantavia arvoja.”

Janne valmentaa vapaa-ajalla

Vapaa-ajalla Jannen löytää usein jalkapallokentältä valmennuspuuhista.

Käytettävyys: Joel Maunula

Maailman johtavaa käytettävyyttä

Suomi on ydinvoimalaitosten käyttökertoimien osalta huippuluokkaa, mutta aina löytyy optimoitavaa. Asiakkaamme pyrkivät optimoimaan laitteiden käytettävyyttä, jotta turvallisuutta voidaan parantaa ja samalla käyttökustannukset vähenevät.

”Platomilla on hyvin laaja asiantuntemus, ja yhtenä haasteena on ollut pystyä viestimään asiakkaille mitä kaikkea osaamista ja palvelua Platom pystyy tuottamaan. Osaamistaustaltaan käytettävyys-tiimiltä löytyy kunnossapitoon, kunnonvalvontaan, ikääntymisenhallintaan, käyttöön, käytön optimointiin sekä koneoppimiseen liittyviä osaamisalueita. Nykyisellä mallilla tiimipäälliköt ovat entistä enemmän kädet savessa ja tiiviisti mukana projekteissa. Tässä on hyvänä puolena se, että päätöksenteko tehdään oikeisiin tietoihin perustuen ja asiakkaiden näkemykset huomioiden”, kertoo Joel Maunula näkemyksiään uudesta organisaatiosta.

Käytettävyys-tiimin omana juttuna on auttaa asiakkaita kehittämään laitoksen käytettävyyttä. Tavoitteeseen on mahdollista päästä usealla eri tavalla. Yhtä yleisratkaisua ei kuitenkaan ole olemassa, vaan jokainen asiakas ja laitos on arvioitava yksilönä, jotta tunnistetaan mahdolliset pullonkaulat prosesseissa ja saavutetaan mahdollisimman hyvä lopputulos.

Platomin yhtenä lisäarvona on se, että meillä on kokemusta useista eri laitostyypeistä, niiden prosesseista ja käytännöistä. Tähän kokemukseen perustuen voimme valita parhaiten asiakkaamme tarpeita palvelevat ratkaisut.

Jo nuorena Joelille oli selvää, että ydinvoima on paras energiatuotantoratkaisu, ja aihe kiinnosti myös teknisestä näkökulmasta. Opintojen aikana käydyt ydinvoimatekniikan kurssit vahvistivat mielikuvaa. Kesätöiden aikana Joel pääsi näkemään laitosten toimintaa myös käytännössä säteilysuojelutehtävien kautta.

Nyt Joel on ehtinyt kartuttaa kokemusta Platomilla kuuden vuoden ajan, ja hän on päässyt näkemään yrityksen toimintaa eri näkökulmista: konsulttina asiakkaan organisaatiossa, tiimin rakentajana, myyntijohtajana ja yksikön johtajana. Projekteissa Joel on toiminut monipuolisissa asiantuntijatehtävissä ja päässyt näkemään myös ydinpolttoaineen valmistuksen näkökulmaa UF6 autoklaaviprojektissa. ”Ehkä myyntijohtajan pesti on sellainen erikoisuus, joka asiantuntijatyypiltä yleensä puuttuu. Kaikki kokemus on tietysti hyvästä”, nauraa Joel ja kertoo, että oma ja organisaation kehittyminen ovat mahdollistaneet erilaisten tehtävien kokemisen.

Ennen tiiminpäällikön tehtäviä Joel ehti toimia liiketoimintayksikön vetäjänä. Uuden rakenteen hyvänä puolena Joel näkee, että yritys pystyy keskittymään entistä enemmän palveluiden laadukkaaseen tuottamiseen ja kehittämiseen. ”Tavoitteenamme on, että pystymme parantamaan palveluamme asiakkaalle, ja tarjoamaan palvelua entistä helpommin”, kertoo Joel uuden palvelurakenteen taustoista.

Joel Maunula

Joelin tiimin tavoitteena on ydinlaitosten käytettävyyden parantaminen.

Luvitus: Toivo Kivirinta

Luvitusta, laatua ja projekteja

Toivo Kivirinta on työskennellyt ydinvoiman parissa jo 20 vuotta, joista 13 Loviisan ydinvoimalaitoksella. Ennen tiimipäällikön tehtäviä Toivo ehti työskennellä Platomilla kolme vuotta turvallisuuden ja laadun parissa johtavana asiantuntijana. Toivon ydinosaaminen liittyy ydinvoima-alan organisaatioiden johtamiseen, prosesseihin ja turvallisuuteen. Uransa aikana Toivo on tarkastellut turvallisuutta sekä teknisestä että käytännön näkökulmista, joten hän tietää, kuinka hyvä turvallisuus saadaan toteutumaan käytännössä. ”Ihmisten taidoilla ja asenteilla on vähintään yhtä suuri vaikutus lopputulokseen kuin prosesseilla, mutta molempia tarvitaan”, kuvailee Toivo.

Luvitustiimin ominta osaamista ovat projekti- ja laatujohtaminen, vaatimusten hallinta sekä osaamisen hallinta ja koulutukset. ”Tiimimme pyrkii auttamaan asiakkaitamme siinä, kuinka toteuttaa projekteja mahdollisimman tehokkaasti vahvasti säännellyllä toimialalla, saavuttaen samalla mahdollisimman hyvät ja oikeasuhteiset lopputulokset, tyypillisesti aikataulu- ja kustannuspaineen alla”, Toivo kertoo tiimin tehtävästä. Käytännön esimerkkinä Toivo mainitsee luvitussuunnittelupalvelun, jossa suunnitellaan tietylle hankkeelle luvitukseen ja viranomaisdokumentointiin liittyvät toimenpiteet kerralla kuntoon, jotta tiedetään mihin kaikkeen ollaan ryhtymässä ja vältetään tarpeettoman ylilaadun tuottaminen.

Toivolla on pitkä kansallisen tason kilpailutausta nykyaikaisesta viisiottelusta. ”Jälkikasvun harrastustoiminta pitää toistaiseksi minut pois kilpailukentiltä, mutta ehkä taas joskus”, lajissa useamman suomenmestaruuden voittanut Kivirinta pohtii.

Toivo Kivirinta

Toivo Kivirinta pyrkii tiimeineen parantamaan asiakkaiden kykyä toimia ydinvoima-alalla tehokkaasti.

Lisätietoja Platomin palveluista löydät palvelualueiden sivuilta.