Kirsi Hassinen Platomin toimitusjohtajaksi

Julkaistu 14.09.2023

Platomin tarinassa käynnistyy uusi luku yhtiön 25. vuosipäivän kynnyksellä, kun DI Kirsi Hassinen aloittaa yhtiön toimitusjohtajana 1.10.2023. Väistyvä toimitusjohtaja ja yhtiön pääomistaja, Miika Puukko, jatkaa yhtiön palveluksessa ja ottaa vastuulleen yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen.

Kirsi Hassinen nimitettiin toimitusjohtajaksi liiketoimintajohtajan paikalta, jossa hän vastasi Platomin koko liiketoiminnasta. Hassinen aloitti yhtiön palveluksessa 2019 vastaten alkuun ydinvoima-alan luvituksen, kelpoistuksen ja viranomaisvaatimusten liiketoiminta-alueesta. Sittemmin hän ehti toimia vuoden liiketoimintajohtajana ennen nimitystään toimitusjohtajaksi.

Olen kiitollinen minulle suodusta tehtävästä ja arvostan tätä mahdollisuutta suuresti. Koen Platomin olemassaolon tarkoituksen ilmastoystävällisen ja vakaan energian tuotannon tukijana tärkeäksi. Yhdessä vahvojen asiantuntijoidemme kanssa on hyvä työskennellä ydinvoima-alan hankkeiden edistämiseksi.

Kirsin työtapana on ollut olla lähellä asiakasta, ja hän onkin ollut aktiivisesti ”kädet savessa” ydinvoimaprojekteissa jo 25 vuoden ajan. Samoin hän aikoo työskennellä edelleen.

Toimiminen läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa on minulle hyvin merkityksellistä ja olen iloinen päästessäni tukemaan asiakkaita ydinvoima-alalle tärkeissä hankkeissa myös jatkossa.

Muutoksen tausta

Vuosi 2022 ei ollut Platomille helppo liiketoimintaympäristössä tapahtuneen rajun muutoksen takia. Tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisammalta, mitä tukee markkinoiden elpyminen sekä uusi strategia.

”Hanhikiven ydinvoimalaitosprojektin äkillinen päättyminen keväällä 2022 pakotti meidät toteuttamaan nopeita toimenpiteitä ja pohtimaan strategian uudelleen. Nyt olemme toimineet vuoden verran uudessa organisaatiossa, joka on saavuttanut hyviä tuloksia”, Platomin hallituksen puheenjohtaja Timo Okkonen kertoo.

”Isku äkillisestä toimintaympäristön muutoksesta oli kova, mutta olemme toipuneet siitä entistä vahvempana. Suurin kiitos siitä kuuluu asiakkaillemme ja koko organisaatiolle sekä johtamisen osalta Miikalle, hänen tiimilleen ja erityisesti Kirsille. Näen toimitusjohtajavaihdoksen nyt luontevana askeleena ja olen varma, että yhtiö saa Kirsistä erinomaisen toimitusjohtajan”, Okkonen jatkaa.

Yhtiön pääomistaja Miika Puukko on samoilla linjoilla:

”Kirsi on vuosien varrella osoittanut kyvykkyytensä kantamaan koko yhtiön liiketoimintaa ja Kirsin valinta uudeksi toimitusjohtajaksi oli yhtiön hallitukselle luonnollinen ja miellyttävä päätös. Annan Kirsille täyden tukeni ja olen kiitollinen siitä, että voin jatkossa tukea yhtiötä kansainvälisten kumppanuuksien kehittämisellä.”

Pääosin tuttua tekemistä

Suurta muutosta yhtiön arjessa toimitusjohtajavaihdos ei tee, sillä liiketoimintajohtajan tehtävät olivat jo lähellä toimitusjohtajan tehtäviä.

Liiketoimintajohtajan roolissa pääsin toimimaan hyvin laajasti liiketoiminnan eri osa-alueilla, koko organisaatiota tukien. Siinä mielessä tämä muutos ei ole käytännön tasolla niin suuri, verrattuna esimerkiksi siihen, että tulisi talon ulkopuolelta suoraan toimitusjohtajan paikalle. Olen kiitollinen myös siitä, että tiivis yhteistyöni Miikan kanssa jatkuu ja voin käydä aktiivista keskustelua hallituksemme kanssa.

Hassinen näkee Platomin toiminta-ajatuksen hyvin ajankohtaisena, koska se tähtää turvallisen, puhtaan ja ympäristöystävällisen ydinenergian edistämiseen. Pienydinvoima nähdään Platomilla tärkeänä tekijänä kasvavien sähkön- ja lämmöntarpeiden tyydyttäjänä.

Ilmastonmuutos, energiaomavaraisuuden lisääminen sekä teollistumisen ja liikenteen sähköistyminen ovat suuria trendejä, jotka lisäävät tarvetta uusille energiaratkaisuille sekä olemassa olevan ydinvoimakapasiteetin kehittämiselle. Voimme olla ylpeitä suomalaisesta ydinvoimaosaamisesta ja haluamme jatkossa olla yhä laajemmin tukemassa Suomen ja lähialueiden turvallista ydinvoiman käyttöä, Hassinen visioi.