Yli 600 projektia ydinvoima-alalla

Ensimmäiset projektimme 90-luvun lopussa liittyivät radioaktiivisen jätteen käsittelyyn: tekniseen konsultointiin, järjestelmämuutosten tekniseen tukeen, käytöstäpoistosuunnitelmiin sekä käsittelymenetelmien selvityksiin. Alusta asti olemme myös suunnitelleet ja toimittaneet UF6-ratkaisuja erilaisten autoklaavien muodossa ympäri maailmaa.

Prosessimallinnuksen projektit alkoivat 2000-luvun puolessa välissä, kun Platomin APROS-osaaminen lähti kasvamaan. Mallinnusprojekteja on siitä lähtien tehty vuosittain. Radioaktiivisen jätteen käsittelyn projekteja on jatkettu ja laajennettu myös dekontaminoinnin ja loppusijoituksen puolelle. Näihin liittyvää laitesuunnittelua ja -toimitusta on myös tehty luontaisena jatkumona aiemmille selvityksille. 2010-luvulla Platomin sähkö- ja automaatio-osaaminen kasvoi ja siihen liittyvät asiakasprojektit alkoivat. Viime vuosina on avattu useampia uusia osaamisalueita ja toteutettu niihin liittyviä projekteja, kuten eliniänhallintaa, säteilyturvallisuutta ja luvitustukea.

Tänä päivänä teemme projekteja kolmen koko ydinvoiman elinkaaren kattavan liiketoimintayksikön alla. Luvitus, kelpoistus ja viranomaisvaatimukset, Laitosturvallisuus ja optimointi sekä Laite- ja järjestelmätoimitukset tuottavat vuosittain kymmeniä projekteja ydinvoima-alan ja muiden haastavien toimintaympäristöjen tarpeisiin.

Miksi Platom?

25+

vuotta ydinvoima-alalla

600+

ydinvoima-alan projektia

4,9 / 5

asiakastyytyväisyys