Platomin päivitetyt arvot

Julkaistu 29.08.2023

Platom on päivittänyt yhtiön toiminnan perustana olevat arvot. Arvoiksi valikoituivat turvallisuus, vastuullisuus ja kumppanuus. Työ lähti käyntiin strategian päivitysprosessin yhteydessä ja kesti yhteensä noin puoli vuotta. Vaikka lopputulos näyttää yksinkertaiselta, on taustalla pitkä pohdinta.

– Arvoja mietittiin monelta eri kantilta ja eri puolilla organisaatiota. Halusimme arvot, jotka tukevat strategiaamme mahdollisimman hyvin ja toisaalta kuvastavat meidän tapaamme toimia, kertoo hallinnosta vastaava Juho Ikonen.

Platom näkee arvot etenkin toimintaa ohjaavina perustason asioina. Päätösten tulee kestää katselmointi arvoja vasten. Toisaalta myös arvot voivat helpottaa päätöksentekoa vaikeissa päätöksissä. ”Kun päätös on linjassa arvoihin, on siinä perusasiat silloin kunnossa”, pohtii Ikonen.
Prosessissa pohjana olivat aiemmat arvot, joista rohkeuden ja kasvun oli aika väistyä. ”Ei sillä, ettemmekö olisi kasvuhaluisia ja rohkeita jatkossakin, mutta haluamme tuoda turvallisuuden sen eri muodoissaan paremmin esille.”
Ydinvoima-alalla turvallisuus tarkoittaa tietysti ennen kaikkea ydin- ja säteilyturvallisuutta. Platomilla turvallisuus-arvolla nähdään myös muita tärkeitä ulottuvuuksia.

– Ajankohtaisia asioita ovat taloudellinen ja sosiaalinen turvallisuus. Näemme erityisen tärkeäksi strategian kannalta, että pystymme tarjoamaan taloudellisesti turvallisen ja kestävästi kehittyvän työpaikan. Se edellyttää hallittua kasvua ja jatkuvaa toiminnan parantamista.

Myös työturvallisuus koetaan Platomilla tärkeäksi, vaikka suurin osa työstä tehdäänkin toimistoympäristöissä. Platomilla on käytössä joustavat etätyömenettelyt, jotka tuovat uusia haasteita työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Vähentyneet kohtaamiset lisäävät syrjäytymisen riskiä, ja orastavia ongelmia ei välttämättä huomaa niin helposti etänä. Tunnollisille asiantuntijoille myös työn kuormittavuuden seuranta on tärkeää, koska työtä on usein tarjolla enemmän mitä normaalilla työajalla ehtii tekemään.

– Työntekijöiden hyvinvointi on kaiken a ja o. Teemme pääosin asiantuntijatyötä, joten henkilöstön hyvinvointiin ja kehittymiseen panostaminen luo meille parempaa tulevaisuutta.

Kumppanuudet perustuvat ajatukselle, että oikeiden yhteistyökumppaneiden kanssa kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Platomilla on pitkä yhteinen historia suomalaisten ydinvoimayhtiöiden kanssa. Platomilla on myös muutama pitkäaikainen kumppani toimittajapuolella, joiden kanssa yhteistyö on muovautunut sujuvaksi, ja jotka tuottavat lisäarvoa ja joustavuutta.

– Pyrimme syventämään yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, koska tällä toimialalla asiakassuhteet ovat pitkiä ja paremmin toimiva yhteistyö ja palvelut tuovat lisäarvoa asiakkaille sekä meille.

Vastuullisuus arvona kuvastaa Platomin toimintatapaa viedä asiat laadukkaasti maaliin. Platomille tärkeää on asiakkaiden tyytyväisyys ja että lopputuloksesta voi olla ylpeä. Ikosen mukaan ennakointi ja varautuminen ovat tärkeä osa vastuullisuutta.

– On vastuullista myös katsoa vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Vaikka haluaa ja uskookin asioiden menevän hyvin, aina sattuu ja tapahtuu. Mitä avoimemmin pystymme suhtautumaan mahdollisiin riskeihin ja miettimään erilaisia skenaarioita, sitä valmiimpia olemme toimimaan tosipaikan tullen. Riskien hallinta on jatkuvaa ja ennakointia vaativaa työtä.

Ennen kaikkea vastuullisuuteen liittyy Platomin toiminnan perusajatus. Yhtiö haluaa edistää ydinvoima-alan kehitystä ja sen avulla mahdollistaa ympäristöystävällisen energiatuotannon myös tulevaisuudessa.

Lue lisää Platomin arvoista Yritys-sivulta.