Esittely

Kirsillä on kokemusta laatu- ja johtamisjärjestelmien sekä turvallisuuskulttuurin kehittämisestä ja viranomaisvaatimusten mukaisten menettelyiden luomisesta. Hän on toiminut luvituspäällikkönä vastaten projektien luvittamisiin ja kelpoistuksiin liittyvistä toimista, ohjeista ja koulutuksista sekä kirjeenvaihdosta ja viranomaisaineistoista. Hän on ollut monessa projektissa laatimassa ja ohjaamassa aineistojen tekemistä. Kirsi on koulutukseltaan energiatekniikan DI ja lisäksi suorittanut aikuiskasvatustustieteen approbaturin sekä jatko-opintotasoisia ydinvoima-alan yliopistokursseja. Kirsi toimii Platomilla luvitus, kelpoistus ja viranomaisvaatimukset (LQA) -liiketoimintayksikön vetäjänä. Luvitustiimi pystyy tuottamaan asiakkailleen sekä yleisiä että projektikohtaisia luvitukseen ja kelpoistukseen liittyviä ratkaisuja ja viranomaisaineistoja, ml. luvitussuunnitelmia sekä kelpoistusaineistoja.

Kokemus

Kirsillä on yli 16 vuoden kokemus vaativista ydinvoima-alan projekteista ja muutostöistä ydinvoimalaitoksilla luvanhaltijoiden palveluksessa, sekä Loviisassa että Olkiluodossa. Kirsi on toiminut myös konventionaalisen puolen kansainvälisissä teollisuusprojekteissa.