Työn ja opiskelun yhdistäminen onnistuu Platomilla

Julkaistu 25.04.2024

Opiskelu työn ohessa vaatii pitkäjänteistä omistautumista ja hyvää ajankäytön hallintaa. Sen lisäksi työnantajan suhtautuminen kouluttautumiseen vaikuttaa opintojen jouhevaan edistymiseen. Platomilla itsensä kehittämiseen asennoidutaan kannustavasti.

Fissiosta kohti fuusiota

Julkaistu 19.04.2024

Platom osallistuu yhdessä VTT:n kanssa DEMO-fuusioreaktorin radioaktiivisten jätteiden käsittelyn ja käytöstäpoiston suunnitteluun. DEMO on EUROfusion-konsortion konseptivaiheessa oleva fuusiolaitosdesign, jolla on tarkoitus osoittaa fuusioteknologian käyttökelpoisuus sähköenergian tuotannossa. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan DEMOn on määrä olla sähköntuotannossa 2050-luvulla.

Välitilinpäätös

Julkaistu 11.04.2024

On kulunut puoli vuotta siitä, kun luovutin Platom Oy:n toimitusjohtajan tehtävät Kirsi Hassiselle ja siirryin hallituksen puheenjohtajan roolin lisäksi edistämään yhtiön kansainvälistä liiketoimintaa. Tämän puolen vuoden aikana olen kiitollisena saanut todeta lukuisia kertoja, että päätös luopumisesta oli ehdottoman oikea.

Yhdessä kohti kestävämpää, kotimaista energiatuotantoa – ydinenergian tulevaisuus

Julkaistu 14.03.2024

Ydinvoimasta on viime vuosina tullut Suomessa suositumpaa kuin koskaan ennen. Kysyntä kotimaiselle, kilpailukykyiselle ja kestävälle energiatuotannolle on kasvussa. Mikä sitten on uusien hankkeiden osalta realistista seuraavan kymmenen vuoden aikana, miten varmistetaan turvallisuusvaatimusten täyttyminen ja mitä nämä vaatimukset todellisuudessa ovat?

Ydinvoimalaitoksen turvallisuusanalyysejä tekemällä laitosasiantuntijaksi

Julkaistu 21.11.2023

Ydinvoimalaitoksen prosessianalyysimalli sisältää ydinturvallisuuden kannalta tärkeiden ja merkittävien turvallisuusjärjestelmien lisäksi laitoksen käyttöjärjestelmät ja automaation. Prosessimallin tekijä käyttää lähtöaineistona laitoksen suunnitteluaineistoa: PI-kaavioita, automaatiokaavioita, putkiston isometripiirustuksia jne. Näin ollen mallin tekijä tutustuu yksityiskohtaisesti koko mallinnettavaan laitokseen.