Turvallisuutta ja tehokkuutta tuottavia palveluita ydinvoima-alalle

Tarjoamme eritysosaamistamme ydinvoima-alan asiantuntijatehtävissä laajalla osaamisella, joustavasti ja riippumattomasti. Otamme vastuun haastavimmista kokonaisuuksista ja hallitsemme alan viranomaisvaatimukset kaikessa toiminnassamme. Vahvuutemme on pitkä ydinvoima-alan kokemus ja vahva osaaminen. Autamme asiakkaitamme luvitusten suunnittelun ja hallinnan, laitosturvallisuuden ja -optimoinnin sekä laite- ja järjestelmätoimitusten palvelualueilla.

Palvelualueet

Luvitus, kelpoistus ja viranomaisvaatimukset

Parannamme ydinvoima-alan kannattavuutta tarkoituksenmukaisten, oikean tasoisten sekä oikea-aikaisten luvitustoimien suunnittelun ja alan erityisvaatimusten hallinnan avulla.

Laitosturvallisuus ja -optimointi

Tehostamme turvallisuutta ja tuottavuutta toimimalla kumppanina laitoksen optimoinnissa, riskien kartoituksessa ja toiminnan suunnittelussa.

Laite- ja järjestelmätoimitukset

Luomme yksilöllisesti räätälöityjä laitteita ja järjestelmiä, joiden suunnittelussa, toteutuksessa ja toimituksessa huomioidaan alusta asti ydinvoima-alan laatu- ja turvallisuusvaatimukset.