Eliniänhallinta

Platomilla on usean vuoden kokemus ydinlaitosten elinkaaren ja ikääntymisen hallinnasta. Asiantuntijamme pystyvät tukemaan asiakkaitamme niin ylätason strategian ja prosessien suunnittelussa ja kehityksessä, kuin myös yksityiskohtaisessa ikääntymisilmiöiden tunnistamisessa ja seurannassa.

Meillä on kokemusta myös viranomaisvaatimusten täyttämisestä sekä IAEA:n ohjeiden integroimisesta laitostason ikääntymisenhallintaan. Pystymme laatimaan tai arvioimaan YVL-ohjeiden (A.8) vaatimia aineistoja, kuten ikääntymisenhallintaohjelmaa, sekä etsimään, käsittelemään ja koostamaan vaatimusten määrittelemää laitepaikkakohtaista dataa.

Palvelua tarjotaan kaikkiin ydinlaitoksen elinkaaren vaiheisiin. Pystymme rakentamaan uuden eliniänhallinnan prosessin ja vastaamaan esimerkiksi käyttölupavaiheen vaatimukseen, tai kehittämään ja päivittämään olemassa olevaa prosessia käyttövaiheen aikana, räätälöidysti asiakastarpeen mukaan. Meiltä löytyy ikääntymisenhallinnan asiantuntijoita niin prosessi- kuin laitetasolta (mekaaniset laitteet, sähkölaitteet, automaatiolaitteet).

Platomin eliniänhallintatiimin suurin etu on erityisesti organisaation pitkän kokemuksen ja kattavan tietotaidon käytettävyys, jonka avulla pystymme käsittelemään sekä laajoja kokonaisuuksia että hyvin rajatuille erityisosaamisalueille keskittyviä projekteja.

Kunnossapito

Laitosten eliniänhallinnan olennaisena osana Platomin asiantuntijat tekevät myös laitosten kunnossapidon arviointia, suunnittelua ja kehittämistä. Pystymme tarkastelemaan kunnossapidonkattavuutta koko laitoksen eliniän hallinnan näkökulmasta, ja arvioimaan sen kattavuutta sekä mahdollisia puutteita, joita korjaamalla voidaan parantaa laitteiden käytettävyyttä tai luotettavuutta.

Kunnossapitoanalyysit sisältävät kunnossapito-ohjelmien arviointia tunnistettuja ikääntymisilmiöitä, vikaantumishistoriaa, tai muita käytettävyyttä kuvaavia tietoja vasten. Riippuen analyysin laajuudesta tarkastelemme myös eri kunnossapitomenetelmiä: määräaikaisia, ennaltaehkäiseviä ja kunnonvalvontaan sidottuja toimenpiteitä.

Lisäksi asiantuntijamme tukevat asiakkaitamme laitosten kunnossapito-ohjelmien laadinnassa ja päivittämisessä. Olemme myös tutkineet kunnossapidon optimoinnin vaihtoehtoja esimerkiksi tekoälyä ja neuroverkkoja hyödyntäen.

Laitoskehitys

Platomin asiantuntijat tukevat asiakkaitamme ydinlaitoksen kehityksen eri vaiheissa ja projekteissa, tarjoten teknistä asiantuntemusta, projektin-, vaatimusten- ja laadunhallintaa sekä muita laitoskehityksen osalta olennaisia palveluita. Käytettävyys-tiimi tekee tiivistä yhteistyötä muiden Platomin tiimien kanssa muodostaen tapauskohtaisesti räätälöidyn projektitiimin asiakastarpeiden mukaisesti. Pystymme joustavasti tarjoamaan tukea yksittäisistä asiantuntijaresursseista suurempiin projektitiimeihin.

Asiantuntijoillamme on kattavasti kokemusta laitoskehityksen projekteista, aina esiselvityksistä tarkempiin teknisiin selvityksiin ja soveltuvuusarvioihin, ratkaisujen suunnitteluun ja järjestelmätoimituksiin saakka.

STA-palvelut

Teollisuuden ja tutkimuksen sekä ydinenergian käytön pätevyysaloilla hyväksytyt säteilyturvallisuusasiantuntijamme (STA) auttavat täyttämään säteilylainsäädännön vaatimukset turvallisuusluvan alaisessa säteilyn käytössä. Platomin STA-palvelun puitteissa autamme toiminnanharjoittajia täyttämään lain uusimmat vaatimukset, sekä tarjoamme neuvoja ja koulutuksia säteilyn käytön ja turvallisuuden saralla.

Lue lisää ja tutustu  Säteilyturvallisuusasiantuntijapalveluumme.

Kaipaatko lisätietoa?
Ota yhteyttä!

Profile picture of Joel Maunula

Head of Operability

Joel Maunula

Laitosturvallisuus ja -optimointi
Eliniänhallinta
Projektihallinta

+358 50 575 1372