Ura Platomilla

Joustavuus, riippumattomuus ja kokemus ovat meille tärkeitä suuntaviivoja myös työnantajana. Meillä työskennellään joustavasti yhdessä paikasta riippumatta. Olemme itsenäinen toimija, joten voimme vapaasti määritellä toimintamallimme ja organisaatiomme rakenteen. Organisaatiostamme olemme pyrkineet rakentamaan mahdollisimman matalahierarkisen, kuitenkin laatu- ja turvallisuusnäkökulmat edellä. 20 vuoden aikana olemme kokeneet monia vaiheita myös työnantajana – ja kasvaneet niistä.

Meillä asiantuntija on tärkein. Palkkaamme kaikkia ikä- ja sukupuoliryhmiä, sillä eniten meitä kiinnostaa asiantuntijuus ja kasvuhalu. Meille töihin tulevat ovat keskimääräistä valmiimpia kehittymään ja kehittämään – ja siihen me työnantajana haluamme tarjota mahdollisuuden. Emme kuitenkaan halua kasvattaa ihmisiä samassa muotissa, vaan uskomme jokaisen yksilölliseen voimaan ja panokseen, tyyliin ja tapaan kehittää Platomia. Toiselle paras tapa on keskittyä tiiviisti asiantuntijatyöhön, toiselle se saattaa olla asiakasprojektien lisäksi tutkimus- ja kehitystyöhön tai vaikkapa myyntiin ja markkinointiin osallistumista. Kaikki platomilaiset osallistuvat omalla panoksellaan yhteisen innovaatiokulttuurimme rakentamiseen.

Innovaatiokulttuuri

Olemme strategiassamme määritelleet innovaatiokulttuurin syntymisen yhdeksi tärkeimmistä kriittisistä menestystekijöistä. Tätä kulttuuria emme rakenna yksin, vaan asiakkaamme ja kumppanimme ovat sen keskiössä. Työntekijöillemme ja sidosryhmillemme mahdollistamme matalan kynnyksen ideoiden esille tuomiseen, emmekä sido kehitystyötä raskaisiin prosessikaavioihin. Olemme kuitenkin huolehtineet siitä, että ideoiden eteenpäin viemiselle on toimiva ja tehokas kaava, jonka jokaisessa vaiheessa mukana ovat oikeat henkilöt parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen rakentamiseksi. Meille parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen toteuttaminen on osa jokapäiväistä toimintaamme.

Mitä arvostamme työntekijässä?

– Asiantuntijuus
– Ydinvoima-alan kokemus tai halu kasvaa alalla huippuosaajaksi
– Intohimo kehittymiseen ja kehittämiseen
– Vuorovaikutus- ja kielitaidot
– Positiivinen asenne
– Ongelmanratkaisukyky

Mitä työntekijämme arvostavat meissä?

– Matala byrokratia ja hierarkia
– Nopeat ja hyvät kehittymismahdollisuudet
– Mahdollisuus muokata omaa toimenkuvaa ja ottaa vastuuta
– Mahdollisuus osallistua asiantuntijatyön ohella kehitystyöhön ja myyntiin
– Mahdollisuus valita myös asiantuntijatyöhön keskittyminen
– Mahdollisuus kansainvälisiin työtehtäviin
– Etätyömahdollisuus ja joustavuus työajoissa
– Hyvät henkilökuntaedut

Mitä sinun tulisi huomioida, jos olet hakemassa meille töihin?

Olemme voimakkaasti kasvava yksityinen perheyritys, jonka suuri unelma on toimia elinkelpoisen huomisen mahdollistavana voimana omille ihmisillemme, asiakkaillemme ja kumppaneillemme sekä koko ympäröivälle maailmalle. Siksi meiltä et löydä staattista suorituspaikkaa, vaan jatkuvasti muutos- ja kehittymisvalmiin, modernin yhteisön, jonka kasvustrategia perustuu ihmisten hyvinvointiin ja luontaisen luovuuden valjastamiseen.

Kuulostaako yhteisöltä, johon sopisit?

Avoimet työpaikat

Huomioithan, että emme voi käsitellä sähköpostitse tulleita hakemuksia.

Nykyinen tai tuleva ydinvoimatekniikan asiantuntija!

Voit lähettää meille avoimen hakemuksen. Meillä saattaa olla sinulle tehtäviä ydinvoimalaitoksilla tai muissa vaativissa toimintaympäristöissä kotimaisissa ja kansainvälisissä projekteissa.

Avoin hakemus

Henkilökunta lukuina

700+

vuotta työkokemusta ydinvoima-alalta yhteensä

100%

Korkeakoulutettu henkilökunta

75%

Diplomi-insinöörejä

20%

Naisia

Arvot

Kumppanuus

Tähtäämme asiakassuhteissamme kumppanuuksiin, jotka tuottavat mahdollisimman suuren lisäarvon sekä asiakkaille että meille. Todellinen tuotettu lisäarvo syntyy yhteistyön tuloksen ylittäessä siihen asetetuttujen resurssien yhteismäärän. Vahvistamalla yhteistyötä kasvatamme tuotetun lisäarvon määrää.
Platomin työntekijöillä on kumppanuussuhde työnantajansa kanssa. Platom kasvaa ja menestyy sen työntekijöiden yhtiölle tuottamasta lisäarvosta, josta reilu osa palautetaan takaisin työntekijöille.

Kasvu

Platomin tavoitteena on kasvaa yhtiönä kokonaisvaltaisesti. Kasvaminen edellyttää yrityksen toimintojen järjestämistä siten, että edellytykset kasvulle ovat aina olemassa. Kumppanimme hyötyvät kasvavan yhtiön kyvystä kantaa vastuuta yhä vaativammissa asiakokonaisuuksissa.
Kasvumme peruspilareita ovat osaavat ja motivoituneet työntekijät. Tuemme työntekijöidemme ammatillista osaamista ja kehittymistä koulutuksilla, seminaareilla ja mahdollistamalla osallistumisen mielenkiintoisiin asiakasprojekteihin. Työntekijöidemme tarpeita kuunnellaan ja niihin reagoidaan.

Rohkeus

Kasvaminen edellyttää rohkeutta astua oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Platomilla rohkeus tarkoittaa sitä, että pystymme arvioimaan kasvun mahdollisuudet kollektiivisesti ja tartumme niihin riskejä unohtamatta. Uskallamme kyseenalaistaa toimintamme tarkoituksenmukaisuuden ja tehdä muutoksia silloin, kun kasvamisemme sitä edellyttää. Rohkeutemme antaa meille edellytykset kasvaa ja syventää kumppanuussuhteitamme.
Rohkea yritys koostuu työntekijöistä, jotka eivät pelkää ottaa haasteita vastaan. Tuemme kollektiivina toisiamme, mikä antaa selkänojaa ammatilliseen kehittymiseen

Vastuullisuus

Teemme työmme loppuun asti huolelllla ja kannamme vastuun töistämme suoraselkäisesti. Uskallamme pyytää hyvissä ajoin apua kollegoilta tai esimiehiltä. Hyvinvoivat ihmiset ovat laadukkaan toimintamme perusta ja siksi huomioimme työn inhimilliset puolet. Platomilaiset ovat ylpeitä omasta panoksestaan hiilidioksidipäästöjen vähentäjänä sekä puhtaan ja terveen elinympäristön mahdollistajana.