Ura Platomilla

Joustavuus, riippumattomuus ja kokemus ovat meille tärkeitä suuntaviivoja myös työnantajana. Meillä työskennellään joustavasti yhdessä paikasta riippumatta. Olemme itsenäinen toimija, joten voimme vapaasti määritellä toimintamallimme ja organisaatiomme rakenteen. Organisaatiostamme olemme pyrkineet rakentamaan mahdollisimman matalahierarkisen, kuitenkin laatu- ja turvallisuusnäkökulmat edellä. 20 vuoden aikana olemme kokeneet monia vaiheita myös työnantajana – ja kasvaneet niistä.

Meillä asiantuntija on tärkein. Palkkaamme kaikkia ikä- ja sukupuoliryhmiä, sillä eniten meitä kiinnostaa asiantuntijuus ja kasvuhalu. Meille töihin tulevat ovat keskimääräistä valmiimpia kehittymään ja kehittämään – ja siihen me työnantajana haluamme tarjota mahdollisuuden. Emme kuitenkaan halua kasvattaa ihmisiä samassa muotissa, vaan uskomme jokaisen yksilölliseen voimaan ja panokseen, tyyliin ja tapaan kehittää Platomia. Toiselle paras tapa on keskittyä tiiviisti asiantuntijatyöhön, toiselle se saattaa olla asiakasprojektien lisäksi tutkimus- ja kehitystyöhön tai vaikkapa myyntiin ja markkinointiin osallistumista. Kaikki platomilaiset osallistuvat omalla panoksellaan yhteisen innovaatiokulttuurimme rakentamiseen.

Innovaatiokulttuuri

Olemme strategiassamme määritelleet innovaatiokulttuurin syntymisen yhdeksi tärkeimmistä kriittisistä menestystekijöistä. Tätä kulttuuria emme rakenna yksin, vaan asiakkaamme ja kumppanimme ovat sen keskiössä. Työntekijöillemme ja sidosryhmillemme mahdollistamme matalan kynnyksen ideoiden esille tuomiseen, emmekä sido kehitystyötä raskaisiin prosessikaavioihin. Olemme kuitenkin huolehtineet siitä, että ideoiden eteenpäin viemiselle on toimiva ja tehokas kaava, jonka jokaisessa vaiheessa mukana ovat oikeat henkilöt parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen rakentamiseksi. Meille parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen toteuttaminen on osa jokapäiväistä toimintaamme.

Mitä arvostamme työntekijässä?

– Asiantuntijuus
– Ydinvoima-alan kokemus tai halu kasvaa alalla huippuosaajaksi
– Intohimo kehittymiseen ja kehittämiseen
– Vuorovaikutus- ja kielitaidot
– Positiivinen asenne
– Ongelmanratkaisukyky

Mitä työntekijämme arvostavat meissä?

– Matala byrokratia ja hierarkia
– Nopeat ja hyvät kehittymismahdollisuudet
– Mahdollisuus muokata omaa toimenkuvaa ja ottaa vastuuta
– Mahdollisuus osallistua asiantuntijatyön ohella kehitystyöhön ja myyntiin
– Mahdollisuus valita myös asiantuntijatyöhön keskittyminen
– Mahdollisuus kansainvälisiin työtehtäviin
– Etätyömahdollisuus ja joustavuus työajoissa
– Hyvät henkilökuntaedut

Mitä sinun tulisi huomioida, jos olet hakemassa meille töihin?

Olemme voimakkaasti kasvava yksityinen perheyritys, jonka suuri unelma on toimia elinkelpoisen huomisen mahdollistavana voimana omille ihmisillemme, asiakkaillemme ja kumppaneillemme sekä koko ympäröivälle maailmalle. Siksi meiltä et löydä staattista suorituspaikkaa, vaan jatkuvasti muutos- ja kehittymisvalmiin, modernin yhteisön, jonka kasvustrategia perustuu ihmisten hyvinvointiin ja luontaisen luovuuden valjastamiseen.

Kuulostaako yhteisöltä, johon sopisit?

Avoimet työpaikat

Huomioithan, että emme voi käsitellä sähköpostitse tulleita hakemuksia.

Nykyinen tai tuleva ydinvoimatekniikan asiantuntija!

Voit lähettää meille avoimen hakemuksen. Meillä saattaa olla sinulle tehtäviä ydinvoimalaitoksilla tai muissa vaativissa toimintaympäristöissä kotimaisissa ja kansainvälisissä projekteissa.

Avoin hakemus

Henkilökunta lukuina

700+

vuotta työkokemusta ydinvoima-alalta yhteensä

100%

Korkeakoulutettu henkilökunta

75%

Diplomi-insinöörejä

20%

Naisia

Arvot

Turvallisuus

 • Toimintaamme ohjaa turvallisuuden huomioiminen sen eri muodoissa: ydin- ja säteilyturvallisuus, sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuus, henkilöturvallisuus sekä työntekijöiden hyvinvointi.
 • Hyvinvoiva ja yhdenvertainen henkilöstö on laadukkaan toimintamme perusta. Olemme inhimillisiä toisiamme kohtaan ja kunnioitamme toistemme näkemyksiä.
 • Tuemme avointa ja havaintoja tekevää organisaatiokulttuuria. Vaalimme korkeaa turvallisuuskulttuuria.

Kumppanuus

 • Pyrimme asiakassuhteissamme pitkäaikaiseen yhteistyöhön ja luottamuksen vahvistamiseen.
 • Meille on tärkeää palvella asiakkaitamme hyvin keskittymällä vastuulliseen ja laadukkaaseen tekemiseen, luotettavuuteen sekä asiakaskokemukseen.
 • Tuemme ja kannustamme toisiamme. Pyrimme jatkuvaan parantamiseen ja otamme rohkeasti vastaan myös uusia haasteita, mikä kasvattaa meitä asiantuntijoina.
 • Kehitämme kumppanuuksia, jotta pystymme toimimaan entistä joustavammin ja ketterämmin eri osapuolten tarpeet huomioiden.

Vastuullisuus

 • Teemme työmme huolellisesti.
 • Tunnistamme ja hallitsemme riskit sekä mahdollisuudet.
 • Kannamme vastuun itsestämme, toisistamme ja töistämme asiakkaitamme kuunnellen.
 • Toimimme avoimesti ja olemme aloitteellisia. Kyseenalaistamme rakentavasti ja pyydämme apua tarvittaessa.
 • Huolehdimme yrityksen taloudellisista toimintaedellytyksistä. Mahdollistamme toiminnan kestävyyden sekä ilmastoystävällisen ydinvoima-alan kehityksen.