Laite- ja järjestelmätoimitusten räätälöidyt ratkaisut ja muutostyöt

Toteutamme ydinlaitosten laite- ja järjestelmätoimitukset sekä muutosprojektit asiakastarpeiden mukaisesti sekä turvallisuusluokiteltuihin että -luokittelemattomiin kohteisiin. Teemme tarvittavat esiselvitykset, suunnittelemme, valmistamme, otamme käyttöön ja annamme teknisen tuen – joko vaihe kerrallaan tai avaimet käteen -toimituksena. Tarjoamme projektien tueksi myös huipputason luvitus- ja kelpoistusosaamisen, joiden avulla varmistetaan viranomaisvaatimusten täyttyminen.

Liiketoimintamme on asiakaslähtöistä perustuen tiiviiseen ja joustavaan yhteistyöhön sekä asiakkaamme että luotettavien alihankkijoidemme kanssa. Hyödynnämme korkeatasoista omaa suunnitteluosaamistamme, ydinalan vaatimusten tuntemusta, sekä asiantuntijoidemme intohimoa tuottaa innovatiivisia, turvallisia ja tehokkaita ratkaisuja.

Radioaktiivisen jätteen käsittely

Ydinenergian tuotannossa syntyy radioaktiivisia aineita sisältävää materiaalia, joka on eristettävä luotettavasti elinympäristöstä ja tehtävä ihmisille ja eliöille vaarattomaksi. Haluamme olla mukana varmistamassa, että ydinenergian tuotannon aiheuttama rasitevaikutus on mahdollisimman pieni.

Platomilla on vuosikymmenien kokemus radioaktiivisten jätteiden käsittelyyn liittyvistä asiantuntijatehtävistä niin Suomessa kuin ulkomailla. Asiakkaitamme ovat ydinlaitokset, tutkimuslaitokset sekä ydinvoima-alan ulkopuolinen teollisuus.

Jätteenkäsittelyn tehostaminen ei aina tarkoita merkittäviä investointeja, vaan jätteenkäsittelyratkaisut on sovitettava kyseiseen toimintaympäristöön parhaiten soveltuvalla tavalla turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Platomin radioaktiivisen jätteen käsittelypalvelu sisältää asiantuntijapalveluita laajalla kattauksella.

Radioaktiivisen jätteen käsittelyn asiantuntijamme ovat asiakkaidemme tukena:

  • Erilaisissa selvityksissä ja suunnittelussa
  • Teknisten spesifikaatioiden ja vaatimusmäärittelyiden laatimisessa
  • Menettelyohjeiden laatimisessa ja henkilöstön koulutuksessa
  • Laitetoimituksissa

Palvelumme kattavat ydinlaitosten koko elinkaaren suunnittelusta ja luvituksesta käyttöön, käytöstä poistoon ja purkuun. Pyrimme parantamaan jätteen käsittelyn turvallisuutta, kustannustehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Kelpoistus

Ydinlaitosten järjestelien ja niihin kuuluvien mekaanisten laitteiden sekä sähkö- ja automaatiolaitteiden soveltuvuus käyttötarkoitukseensa ja -paikkaansa tulee varmistaa objektiiviseen näyttöön perustuen. Platom tekee asiakkaiden tarpeden mukaisesti:

  • tarvittavat esiselvitykset
  • kartoittaa kelpoistustyön todellisen tarpeen ja luonteen
  • laatii vaaditut muutostyö- ja viranomaisaineistot, kuten rakennesuunnitelmat ja soveltuvuusarviot
  • auttaa luomaan ohjelmat ja suunnitelmat ympäristöolosuhdekelpoistuksia varten.

UF6-ratkaisut ja autoklaavitoimitukset

Platom on erikoistunut toteuttamaan uraaniheksafluoridin (UF6) käsittely- ja näytteenottojärjestelmiä ydinpolttoaineteollisuuden tarpeisiin. Olemme toimittaneet noin 30 autoklaavia ja ratkaisseet asiakkaidemme uraanin käsittelyyn liittyviä haasteita jo 20 vuoden ajan.

Platomin kehittämän autoklaaviteknologian etuja ovat mm. tehokkaaseen lämmönsiirtoon perustuva prosessinopeus- sekä mahdollisuus käyttää useita erityyppisiä uraanisylintereitä (esimerkiksi ANSI 48 ja 30B) samassa autoklaavissa. Näiden ominaisuuksien avulla asiakkaamme hyötyvät paremmasta prosessinopeudesta ja pienemmistä investointikustannuksista.

Autoklaavijärjestelmämme ovat turvallisia myös seismisesti herkillä alueilla, ja jokainen tuote räätälöidään täysin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Laitteistojen suunnittelussa ja toimituksessa huomioimme uraanin käsittelyyn liittyvät turvallisuus- ja laatuvaatimukset  sekä luvitukseen, kelpoistukseen liittyvät vaatimukset.

Toteutamme autoklaavien lisäksi myös jäähdytys- ja sylinterin käsittelyjärjestelmiä, jotka integroida saumattomasti laitoksen muihin järjestelmiin.  Tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka takaavat asiakkaillemme helpon asioinnin yhden palveluntarjoajan kanssa.

Lisätietoja autoklaavipalveluistamme.

Kaipaatko lisätietoa?
Ota yhteyttä!

Profile picture of Janne Valkonen

Head of Engineering

Janne Valkonen

Luvitus, kelpoistus ja viranomaisvaatimukset
Automaatio, vaatimusten käsittely ja asiantuntija-arvioinnit​
Projektien johtaminen (IPMA C)

+358 50 324 0118