Platom on ydinvoimaan erikoistunut asiantuntijatiimi

Yhdistämme intohimoisesti kasvavia mieliä. Niitä, jotka jakavat saman periksiantamattoman halun kehittyä haastavalla alalla. Olemme toimintaympäristömme erilainen vaihtoehto.
Innovaatiokulttuurimme tuottaa parempia palveluja ja muuttaa alaa luomalla täysin uusia toimintamalleja. Työtämme ohjaavat kumppanuus, vastuullisuus, rohkeus ja kasvu – ihmisinä, asiantuntijoina ja yrityksenä.

Meistä kasvaa voima, joka mahdollistaa elinkelpoisen huomisen asiantuntijoillemme, kumppaneillemme ja maailmalle.
Olemme siellä, missä tarvitaan energiaa turvallisen huomisen saavuttamiseksi. Muutamme maailmaa suuntaan, jossa yhteisten tavoitteiden merkitys on yksittäisiä pyrkimyksiä suurempi.

Arvot

Kumppanuus

Tähtäämme asiakassuhteissamme kumppanuuksiin, jotka tuottavat mahdollisimman suuren lisäarvon sekä asiakkaille että meille. Todellinen tuotettu lisäarvo syntyy yhteistyön tuloksen ylittäessä siihen asetettujen resurssien yhteismäärän. Vahvistamalla yhteistyötä kasvatamme tuotetun lisäarvon määrää.
Platomin työntekijöillä on kumppanuussuhde työnantajansa kanssa. Platom kasvaa ja menestyy sen työntekijöiden yhtiölle tuottamasta lisäarvosta, josta reilu osa palautetaan takaisin työntekijöille.

Kasvu

Platomin tavoitteena on kasvaa yhtiönä kokonaisvaltaisesti. Kasvaminen edellyttää yrityksen toimintojen järjestämistä siten, että edellytykset kasvulle ovat aina olemassa. Kumppanimme hyötyvät kasvavan yhtiön kyvystä kantaa vastuuta yhä vaativammissa asiakokonaisuuksissa.
Kasvumme peruspilareita ovat osaavat ja motivoituneet työntekijät. Tuemme työntekijöidemme ammatillista osaamista ja kehittymistä koulutuksilla, seminaareilla ja mahdollistamalla osallistumisen mielenkiintoisiin asiakasprojekteihin. Työntekijöidemme tarpeita kuunnellaan ja niihin reagoidaan.

Rohkeus

Kasvaminen edellyttää rohkeutta astua oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Platomilla rohkeus tarkoittaa sitä, että pystymme arvioimaan kasvun mahdollisuudet kollektiivisesti ja tartumme niihin riskejä unohtamatta. Uskallamme kyseenalaistaa toimintamme tarkoituksenmukaisuuden ja tehdä muutoksia silloin, kun kasvamisemme sitä edellyttää. Rohkeutemme antaa meille edellytykset kasvaa ja syventää kumppanuussuhteitamme.
Rohkea yritys koostuu työntekijöistä, jotka eivät pelkää ottaa haasteita vastaan. Tuemme kollektiivina toisiamme, mikä antaa selkänojaa ammatilliseen kehittymiseen.

Vastuullisuus

Teemme työmme loppuun asti huolella ja kannamme vastuun töistämme suoraselkäisesti. Uskallamme pyytää hyvissä ajoin apua kollegoilta tai esimiehiltä. Hyvinvoivat ihmiset ovat laadukkaan toimintamme perusta ja siksi huomioimme työn inhimilliset puolet. Platomilaiset ovat ylpeitä omasta panoksestaan hiilidioksidipäästöjen vähentäjänä sekä puhtaan ja terveen elinympäristön mahdollistajana.

Strategia 2019-2024

Platom Strategia puu

Eettiset ohjeet

– Noudatamme lainsäädäntöä

– Emme tarjoa emmekä vastaanota lahjuksia

– Noudatamme Platomin periaatteita vieraanvaraisuudesta ja lahjoista

– Vältämme eturistiriidat

– Kunnioitamme ihmisoikeuksia

– Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti

– Minimoimme ympäristövaikutuksemme

– Viestimme avoimesti ja suojelemme Platomin brändiä

– Pidämme yrityssalaisuudet

– Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti

– Sitoudumme reiluun kilpailuun

Laatupolitiikka

Osaava ja innovatiivinen henkilöstömme sitoutuu toiminnassaan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa sovittuun laatutasoon, ja pyrkii omalla panoksellaan jatkuvasti parantamaan ja kehittämään yrityksen liiketoimintaa sekä tuottamaan lisäarvoa asiakkaille.

Platom Oy on ISO 9001, 14001 ja ISO 45001 sertifioitu.

Lataa sertifikaatit alta:

Historia

Platomin historia alkaa vuodesta 1998, jolloin toimintamme käynnistyi ydinvoimalaitoksiin toimitetuilla suunnitteluprojekteilla.

Lue lisää historiastamme