Platom on ydinvoimaan erikoistunut asiantuntijatiimi

Yhdistämme intohimoisesti kasvavia mieliä. Niitä, jotka jakavat saman periksiantamattoman halun kehittyä haastavalla alalla. Olemme toimintaympäristömme erilainen vaihtoehto.
Innovaatiokulttuurimme tuottaa parempia palveluja ja muuttaa alaa luomalla täysin uusia toimintamalleja. Työtämme ohjaavat turvallisuus, kumppanuus ja vastuullisuus – ihmisinä, asiantuntijoina ja yrityksenä.

Meistä kasvaa voima, joka mahdollistaa elinkelpoisen huomisen asiantuntijoillemme, kumppaneillemme ja maailmalle.
Olemme siellä, missä tarvitaan energiaa turvallisen huomisen saavuttamiseksi. Muutamme maailmaa suuntaan, jossa yhteisten tavoitteiden merkitys on yksittäisiä pyrkimyksiä suurempi.

Arvot

Turvallisuus

 • Toimintaamme ohjaa turvallisuuden huomioiminen sen eri muodoissa: ydin- ja säteilyturvallisuus, sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuus, henkilöturvallisuus sekä työntekijöiden hyvinvointi.
 • Hyvinvoiva ja yhdenvertainen henkilöstö on laadukkaan toimintamme perusta. Olemme inhimillisiä toisiamme kohtaan ja kunnioitamme toistemme näkemyksiä.
 • Tuemme avointa ja havaintoja tekevää organisaatiokulttuuria. Vaalimme korkeaa turvallisuuskulttuuria.

Kumppanuus

 • Pyrimme asiakassuhteissamme pitkäaikaiseen yhteistyöhön ja luottamuksen vahvistamiseen.
 • Meille on tärkeää palvella asiakkaitamme hyvin keskittymällä vastuulliseen ja laadukkaaseen tekemiseen, luotettavuuteen sekä asiakaskokemukseen.
 • Tuemme ja kannustamme toisiamme. Pyrimme jatkuvaan parantamiseen ja otamme rohkeasti vastaan myös uusia haasteita, mikä kasvattaa meitä asiantuntijoina.
 • Kehitämme kumppanuuksia, jotta pystymme toimimaan entistä joustavammin ja ketterämmin eri osapuolten tarpeet huomioiden.

Vastuullisuus

 • Teemme työmme huolellisesti.
 • Tunnistamme ja hallitsemme riskit sekä mahdollisuudet.
 • Kannamme vastuun itsestämme, toisistamme ja töistämme asiakkaitamme kuunnellen.
 • Toimimme avoimesti ja olemme aloitteellisia. Kyseenalaistamme rakentavasti ja pyydämme apua tarvittaessa.
 • Huolehdimme yrityksen taloudellisista toimintaedellytyksistä. Mahdollistamme toiminnan kestävyyden sekä ilmastoystävällisen ydinvoima-alan kehityksen.

Eettiset ohjeet

– Noudatamme lainsäädäntöä

– Emme tarjoa emmekä vastaanota lahjuksia

– Noudatamme Platomin periaatteita vieraanvaraisuudesta ja lahjoista

– Vältämme eturistiriidat

– Kunnioitamme ihmisoikeuksia

– Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti

– Minimoimme ympäristövaikutuksemme

– Viestimme avoimesti ja suojelemme Platomin brändiä

– Pidämme yrityssalaisuudet

– Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti

– Sitoudumme reiluun kilpailuun

Laatupolitiikka

Osaava ja innovatiivinen henkilöstömme sitoutuu toiminnassaan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa sovittuun laatutasoon, ja pyrkii omalla panoksellaan jatkuvasti parantamaan ja kehittämään yrityksen liiketoimintaa sekä tuottamaan lisäarvoa asiakkaille.

Platom Oy on ISO 9001, 14001 ja ISO 45001 sertifioitu.

Bureau Veritas Certificate logo

Lataa sertifikaatit alta:

Historia

Platomin historia alkaa vuodesta 1998, jolloin toimintamme käynnistyi ydinvoimalaitoksiin toimitetuilla suunnitteluprojekteilla.

Lue lisää historiastamme