Parannamme ydinvoima-alan kannattavuutta tarkoituksenmukaisten luvitustoimien suunnittelun ​ja erityisvaatimusten sekä projektien hallintamenettelyiden hallinnan avulla.

Luvituksen, kelpoistuksen ja viranomaisvaatimusten asiantuntijaosaaminen

Autamme asiakkaitamme ja kumppaneitamme tunnistamaan oikea-aikaisesti ydinvoima-alan vaatimusten mukaiset prosessit ja tehtävät sekä selviytymään niistä laadukkaasti kerralla kuntoon -periaatteella. Autamme viranomaishyväksyntöjen hakemisessa, luvitussuunnittelussa, kelpoistamisessa ja viranomaisaineistojen laadinnassa. Suoritamme myös riippumattomia arviointeja ja auditointeja.

Meillä on kokenut joukko asiantuntijoita, joiden avulla kaikkien tekniikan alojen sekä johtamis- ja laadunhallintajärjestelmien erityisvaatimukset hallitaan hyvän turvallisuuskulttuurin mukaisesti. Koulutamme mielellämme ydinvoima-alan vaatimuksia myös alihankintaketjuille, jotta kaikkien osapuolien tekeminen täyttää kerralla tiukat vaatimukset. Varmistamme kanssasi korkealaatuisten ja vaatimusten mukaisten dokumenttien tuottamisen oikea-aikaisesti.

Turvallisuuskulttuuri

Ydinenergian hyödyntämisen perusedellytyksenä on ydin- ja säteilyturvallisuuden varmistaminen. Turvallisuuskulttuuri on se kokoelma ominaispiirteitä ja asenteita, joka takaa ydinturvallisuusasioiden saavan merkityksensä mukaisen huomion. Osaava ja sitoutunut asiantuntijajoukkomme järjestää koulutuksia ja ohjelmia turvallisuutta edistävän organisaatiokulttuurin kehittämiseksi.

Luvitussuunnittelu

Luvituksen ja kelpoistuksen tekniset aineistot

Ydinlaitosten, järjestelmien ja laitteiden sekä komponenttien luvitus ja kelpoistus on erityisosaamista vaativaa työtä. Kokemus tästä työstä on äärimmäisen tärkeää. Viranomaisvaatimuksia on tuhansia ja niistä on osattava kohdistaa oikeat vaatimukset projektin tai muutostyön eri vaiheille, tekijöille ja aineistoille.

Viranomaisaineistot kuten lupahakemukset (mukaan lukien PSAR:it), periaatesuunnitelmat, ennakkotarkastusaineistot, rakennesuunnitelmat ja soveltuvuusarviot tulee laatia niitä koskevien vaatimusten mukaisesti. Autamme mielellämme sinua myös varaosakelpoistuksiin liittyen.

Projektien luvitussuunnittelu

Ydinlaitosprojektien onnistumisen kannalta on tärkeää tunnistaa oikeat luvituksiin ja kelpoistuksiin liittyvät tehtävät aikaisessa vaiheessa ja suunnitella niiden toteuttaminen huolella. Tärkeää on myös seurata näiden tehtävien etenemää ja edellytyksiä vaiheesta seuraavaan siirtymiselle.

Laadimme vahvalla kokemuksella projektien ja muutostöiden luvitus- ja kelpoistussuunnitelmat. Suunnitelmissa tunnistamme kunkin vaiheen viranomaisaineistot ja tehtävät, suunnittelemme niiden muusta teollisuudesta poikkeavan aikataulutuksen sekä arvioimme toimitustavat ja -järjestyksen. Tarjoamme myös seurantamenettelyjä, työkaluja, ohjeistusta ja koulutusta aineistojen hallintaan liittyen. Hyvällä luvitussuunnittelulla säästät selvää aikaa ja rahaa.

Vaatimustenhallinta

Turvallisuusanalyysit ja riippumattomat katselmoinnit

Ydinvoima-alan tekemiseen kohdistuu paljon vaatimuksia liittyen riippumattomiin arviointeihin, tarkastuksiin ja analyyseihin. Näitä tulee tehdä niin laadun, johtamisjärjestelmien kuin turvallisuusvaatimusten täyttymisen arviointien osalta, mutta myös esimerkiksi suunnitteluun ja vaatimusmäärittelyiden tarkastukseen kohdistuen. Olemme riippumaton ja puolueeton organisaatio, jolta voit saada vaatimusten mukaisia katselmointeja ja auditointeja sertifioitujen Lead Auditorien tekeminä. Toimimme myös isojen aineistojen vaatimustenmukaisuuden arvioijina. Olemme sinulle luotettava kumppani.

Teknisten vaatimusten hallinta

Toteutamme hankkeiden vaatimusten hallintaa ja kehitämme vaatimusten hallintamenettelyjä. Ylläpitämällä vaatimukset ajan tasaisina ja järjestelmällisesti niitä seuraamalla varmistutaan hankkeiden tulosten olevan oikeassa suhteessa vallitseviin vaatimuksiin. Turvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisten vaatimusten täyttäminen on ehdoton vaatimus, mutta tarpeettomat vaatimukset aiheuttavat hukkaa ja luovat tehottomuutta. Toimivien vaatimusten hallinta menettelyjen avulla autamme pääsemään parhaaseen lopputulokseen. 

Projektien hallinta

Ydinvoima-alan menettelyvaatimusten hallinta

Ydinvoima-alalle kohdistuu paljon erityisvaatimuksia niin johtamis- ja laadunhallintajärjestelmiin, turvallisuuskulttuuriin kuin eri toimintoprosesseihin liittyen. Jo yksistään viranomaisvaatimusten osaaminen ja hallinta muodostaa ison kokonaisuuden, joka vaikuttaa alan tekemiseen kaikilla tasoilla ja projektien eri vaiheissa.

Isoissa projekteissa liikkuu valtavia määriä viranomaiskirjeitä, aineistoja ja tehtäviä, joiden hallinta on oleellisessa osassa projektien onnistumisen kannalta. Myös alihankintaketjujen hallinta on erityisen tärkeää, kun halutaan valvoa vaatimusten jalkauttamista ja täyttymistä sekä muutosten- ja konfiguraationhallintaa. Anna meidän auttaa sinua.

Osaamisen hallinta

Platom tukee yrityksesi osaamisen kehittymistä ja hallintaa laaja-alaisilla ydinenergia-alan koulutus- ja konsultointipalveluilla.

Tarjoamme sekä valmiita koulutuspaketteja että räätälöityjä vaihtoehtoja asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää ja tutustu palveluun tästä.

Kaipaatko lisätietoa?
Ota yhteyttä!

Henkilökuva Pasi Junninen

Head of Safety & Licensing

Pasi Junninen

Turvallisuusarviot ja -analyysit
APROS mallinnus
Luvitus ja viranomaisvaatimukset

+358 40 522 4172