Suomalaisen Ydintekniikan Päivät 2019

Julkaistu 11.11.2019

Platom osallistui toista kertaa järjestetyille Suomalaisen Ydintekniikan Päiville Helsingissä 30.-31.10.2019. Jo toistamiseen voitimme myös parhaan esityksen palkinnon, tällä kertaa Luvitus, kelpoistus ja viranomaisvaatimukset -liiketoimintayksikkömme vetäjän Kirsi Hassisen esitelmällä. Aikaisemmin saman kunnian on saanut jätteenkäsittelyn ja luvituksen teknisen tuen huippuasiantuntijamme Tero Lytsy (2018).

Kirsin esitys käsitteli pitkään alalla olleen asiantuntijan näkökulmasta niitä oppeja, mitä turvallisuuskriittisten ydinvoima-alan projektien luvitus- ja kelpoistustyö on tuonut mukanaan ja mitä kehityssuuntia jatkossa tarvitaan. Tärkeä teema, joka sekä aiheena että asiantuntijanäkökulmasta tarkasteltuna kiinnosti suuresti yleisöä. Kun opit otetaan jatkossa huomioon, pystytään parantamaan alan kilpailukykyä keskittymällä paremmin oikeisiin asioihin ja näin koko alasta saadaan selkeillä pelisäännöillä mielekkäämpää kaikille osapuolille turvallisuuden edelleen parantuen.

Platomin panos SYP:issä ei suinkaan ollut yhden esityksen varassa, vaan tarjosimme mielenkiintoisen esityksen myös koneoppimisen hyödyntämisestä laitosten eliniänhallinnassa, ydinvoimatekniikan asiantuntijamme Herkko Pirkkalaisen esittelemänä. Digitalisaation myllertäessä kaikki aloja, on tärkeää tarkastella mahdollisia käyttökohteita myös ydinvoimalaitoksilla. Herkon esityksessä tarkasteltiin koneoppimisen hyödyntämistä suuren datamäärän käsittelyssä sekä ennakoivan kunnossapidon, mittausvirheiden etsinnän, että investointien priorisoinnin näkökulmista.

Kiitämme Suomalaisen Ydintekniikan Päiville osallistuneita mielenkiinnosta ja arvostuksesta asiantuntijuuttamme kohtaan, ja onnittelemme lämpimästi Kirsiä menestyksestä!