Esittely

Tero on toiminut ydinvoima-alan asiantuntijatehtävissä ja projekteissa jo vuodesta 1999, eli lähes koko Platomin historian ajan. Koulutukseltaan Tero on ympäristötekniikan insinööri (AMK). Aatteellisista syistä ympäristöalalle lähtenyt Tero kokee, että turvallinen laitos ja hyvin järjestetty ydinjätehuolto sekä pienet päästöt ovat ympäristön suojelua parhaimmillaan. Teron tehtävät ovatkin liittyneet pääosin näihin aiheisiin – tavalla tai toisella.Tero toimii Platomilla tällä hetkellä vaativissa projektinjohto- ja asiantuntijatehtävissä. Hän keskittyy voimalaitosten tekniseen turvallisuusarviointiin sekä ydinjätehuollon ja purun teknisiin kysymyksiin. Teron tiimissä työskentelee monipuolinen joukko korkean tason osaajia. Tiimi pystyy toteuttamaan vaativia asiantuntijatehtäviä ja toimimaan asiakkaiden tukena erityisesti laitossuunnittelun turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. Tiimin erikoisosaamista on tuottaa viranomaisluvitukseen liittyvää aineistoa aina turvallisuusselosteista ja riippumattomista turvallisuusarvioista komponenttitason aineistoon, kuten rakenne- ja asennussuunnitelmiin.

Kokemus

Terolla on yli 20 vuoden kokemus ydinvoima-alan projekti- ja asiantuntijatehtävistä. Näissä projekteissa asiakkaina ovat olleet kaikki suomalaiset merkittävät toimijat sekä ruotsalaiset ydinvoimalaitokset. Uraan mahtuu myös viiden vuoden pesti Ignalinan voimalaitoksen purkuun liittyvässä projektihankinnassa ja asiantuntijakonsultointia venäläisille ydinvoimalaitoksille. Hanhikivi 1 -hankkeessa Tero on ollut mukana erilaisissa tehtävissä vuodesta 2008 asti.

Osaaminen