Räätälöityjä ratkaisuja vaativiin toimintaympäristöihin

Julkaistu 28.10.2019

Platomin laite- ja järjestelmätoimitusasiantuntijoita yhdistää intohimo luoda uusia innovatiivisia ratkaisuja ongelmiin, joihin ei ole olemassa valmiita ratkaisuja. Tyypillinen laitetoimitusprojekti alkaa ydinvoimalaitoksen vanhentuneiden järjestelmien modernisointitarpeesta. Asiakkaan haasteena on löytää nykyvaatimukset täyttävä tekninen ratkaisu, koska valmiita järjestelmiä ydinvoimalaitosten erityistarpeisiin on harvoin saatavilla. Toisaalta uudistettaessa vanhaa järjestelmää avautuu myös mahdollisuus toteuttaa kohteeseen uusia teknisiä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat paremman suorituskyvyn, käyttäjäystävällisyyden ja turvallisuuden.

 

Pienemmät toteutuskustannukset ja edullisempi ylläpito

Platom on erikoistunut kehittämään ja toteuttamaan räätälöityjä, teknisiä ratkaisuja ydinvoima-alan vaativiin toimintaympäristöihin. Ydinvoima-alalle järjestelmien turvallisen toiminnan varmistaminen on olennainen osa suunnittelua ja toteutusta. Platomin kokeneet suunnittelijat hallitsevat järjestelmien turvallisuuteen johtavan suunnittelun periaatteet ja dokumentoivat työnsä viranomaisvaatimusten mukaisesti. Usein suunnittelussa pyritään löytämään ns. idioottivarma ratkaisu, jolloin vältytään tarpeelta rakentaa ylimääräisiä turvallisuutta varmentavia lisäjärjestelmiä. Lopputuloksena on toimintaperiaatteiltaan yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä kokonaisuus, joka tuottaa asiakkaalle lisäarvoa pienempien toteutuskustannusten ja edullisemman ylläpidon myötä.

Yli 20 vuoden kokemuksella huippuluokan luvitusosaamista

Suomen ydinvoimalaitosten turvallisuus on maailman huippuluokkaa. Laadukkaiden ydinvoimalaitosoperaattoreiden ja suomalaisen tinkimättömyyden lisäksi voimme kiittää valvovaa viranomaista Säteilyturvakeskusta, jonka turvallisuusvaatimukset ovat tunnetusti tiukkoja. Jatkuvasti päivittyvät ydinvoimalaitosohjeiden tiukat vaatimukset edellyttävät ydinvoimalaitosten luvanhaltijoita etsimään uusia ratkaisuja myös modernisoitavien järjestelmien suhteen.

Alalla toimiva voi kuulla puhuttavan ”ydinvoimalisästä” eli lisäkustannuksesta, joka muodostuu alan erikoisvaatimuksista verrattuna muihin teollisuudenaloihin. Platomin yksi erikoispiirre on yli 20 vuoden kokemuksen myötä kehittynyt huippuluokan luvitusosaaminen. Tämän osaamisen ansiosta Platom pystyy toteuttamaan vaativat turvallisuusluokitellut järjestelmätoimitukset keskittyen luvituksen kannalta olennaisiin seikkoihin. Asiakkaamme hyötyy projektien sujuvasta toteutuksesta ja pienemmästä ydinvoimalisästä.