Vahvaa osaamista kansainvälisistä laite- ja järjestelmätoimituksista

Julkaistu 28.10.2019

Suomen ydinenergiateollisuuden lisäksi olemme toimittaneet kymmeniä ydinteknisiä laitteita ja järjestelmiä mm. Ruotsiin, Yhdysvaltoihin, Venäjälle ja Iso-Britanniaan. Platomin projektireferenssit sisältävät järjestelmätoimituksia ydinpolttoaineen käsittelyyn, radioaktiivisen jätteen käsittelyyn, dekontaminointiin, ydintekniseen näytteenottoon sekä uraaninkäsittelyyn.

Olemme suunnitelleet ja toimittaneet 27 autoklaavijärjestelmää uraaniheksafluoridin tehokkaaseen ja turvalliseen käsittelyyn, sisältäen:

  • UF6 näytteenottojärjestelmät rikastuslaitokseen, ASME NQA-1 standardin mukaan (UF6 sampling systems ASME NQA-1 Quality for enrichment facility)
  • UF6 siirto- ja näytteenottojärjestelmät Megatons to Megawatts -ohjelman tarpeisiin (UF6 transfer & sampling systems for Megatons to Megawatts program)
  • Korkean turvallisuuden höyryautoklaavit uraanin rikastuslaitokseen (High-Safety steam autoclaves for uranium enrichment facility)
  • Uraanin näytteenottojärjestelmien suunnittelu köyhdytetyn uraanin käsittelylaitokseen (Design of UF6 sampling systems for tails management)