Intohimona haasteiden ratkaiseminen

Julkaistu 28.10.2019

Teemme ydinvoimasta sekä turvallisempaa että kannattavampaa. Hyödynnämme vaativalla alalla keräämäämme kokemusta toimimalla samanlaisena muutosvoimana myös muulle teollisuudelle ja tutkimukselle. Tämän voiman takana ovat sekä vuosikymmenten kokemuksen karaisemat konkariosaajat että nuoremmat, luovat ja idearikkaat tekijät. Molempia yhdistää intohimo ratkaista haasteita.

Turvallisempia, kustannustehokkaampia ja kestävämpiä ratkaisuja

Olemme osallistuneet toiminnan tehostamiseen ydinvoimalaitoksen elinkaaren kaikissa eri vaiheissa aina esisuunnittelusta käytöstäpoistoon. Eliniänhallinnan avulla pyrimme varmistamaan, että tämä elinkaari on mahdollisimman pitkä ja luotettava. Suunnittelutyöllä olemme auttaneet asiakkaitamme tekemään turvallisempia, kustannustehokkaampia ja ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja. Perinteisen suunnittelun lisäksi hyödynnämme osaamistamme prosessimallinnuksessa, jonka turvin laajat ja haastavat kokonaisuudet ovat hallittavissa.

Vahvaa osaamista ydinvoima-alalta ja sen ulkopuolelta

Tietotaitomme on karttunut useilta eri laitostyypeiltä, sekä kotimaasta että ulkomailta, useiden vuosikymmenten ajan. Kuten moni muu asia, myös esimerkiksi sähkö- ja automaatiotekniikka noudattaa ydinvoima-alalla samoja kurinalaisuuksia kuin sen ulkopuolellakin. Sitä ohjaavat kuitenkin tarkat viranomaisvaatimukset. Asiantuntijoillemme onkin tunnusomaista, että heissä yhdistyy vahva osaaminen molemmilta osa-alueilta. Ja vaikka toimintaympäristöt esimerkiksi eri laitosten välillä poikkeavat toisistaan, on turvallisuudessa saavutettava yhtä lailla korkea taso.

Säteilyturvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa

Olemme seuranneet alan kehityssuuntia ja uusia teknologioita muun muassa radioaktiivisten jätteiden käsittelyn saralla. Aihe on mielestämme tärkeä, sillä haluamme osaltamme vaikuttaa siihen, etteivät ydinjätteet muodostu kohtuuttomaksi taakaksi tuleville sukupolville. Otamme luontaisesti säteilyturvallisuuden huomioon kaikessa toiminnassamme. Riittävän asiantuntemuksen avulla säteilyriskit ovat hallittavissa vaativissakin olosuhteissa. Hyödynnämme tätä tietotaitoa myös ydinvoima-alan ulkopuolella tarjoamalla säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) palvelua perinteiselle teollisuudelle ja muille säteilynkäyttäjille.