Radioaktiivisen jätteen käsittelylaitteita VTT:lle

Julkaistu 23.09.2021

VTT tilasi Platomilta viime vuoden loppupuolella radioaktiivisen jätteen käsittelylaitteita. Laitteita oli jo konseptoitu hyvä tovi aiemmin yhdessä VTT:n kanssa. Konventionaalistenkin ratkaisujen soveltaminen säteilevään ympäristöön vaatii usein useammankin luonnoksen ja innovatiivista ajattelua ennen varsinaisen valmistussuunnittelun aloittamista. Laitetoimitustilauksen perusteella laadimme laitteiden valmistusdokumentit ja suunnitelmien asiakashyväksynnän jälkeen toteutimme laitehankinnat ja -valmistuksen. Monisäikeiset, esimerkiksi mekaniikkaa, pneumatiikkaa ja sähkö-automaatiota, sisältävät laitetoimitukset solahtavat hyvin Platomin toimitusprosessin läpi.

Tälläkin kertaa toimitettiin ja käyttöönotettiin asiakkaan tarpeet täyttävät laiteratkaisut – aikataulussa ja budjetissa.

VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista, joka tarjoaa teknistä tukea ja uutta tutkimustietoa ydinenergiateollisuudelle.

Radioaktiivisen jätteen käsittelylaite