Ammattitaitoisella projektinhallinnalla menestykseen 

Julkaistu 11.05.2022

Platomilla on useiden vuosien kokemus erilaisten projektien hallinnasta. Olemme auttaneet useita ydinvoima-alan toimijoita toteuttamaan projekteja systemaattisesti ja tehokkaasti. Platom on riippumaton toimija, joten voimme auttaa luvanhaltijoita, laitos- ja järjestelmätoimittajia sekä viranomaisia, kun pidämme kiinni luottamuksellisuus- ja jääviysperiaatteistamme. Ydinvoima-alan projekteihin kohdistuu paljon erityisvaatimuksia mm. johtamisjärjestelmään, turvallisuuskulttuuriin ja laadunhallintaan liittyen. Tämän vuoksi ammattitaitoinen projektinhallinta nousee avainasemaan onnistuneiden ydinvoima-alan projektien toteuttamisessa.

Projekteissamme käsitellään valtavia määriä eri muodoissa olevaa dokumentaatiota, kuten suunnitteluaineistoja, vaatimuksia ja viranomaiskirjeenvaihtoa, joiden käsittelyä tulee seurata ja reagoida kulloinkin tilanteeseen soveltuvalla tavalla. Rohkeudella ja ammattitaidolla viemme kaikki projektit maaliin asti.

International Project Management Association (IPMA) on kehittänyt henkilösertifiointia yli 20 vuoden ajan. IPMA-C sertifioitu projektipäällikkö on toiminut omalla ammattialallaan johtamisroolissa viimeisen 6 vuoden ajalta vähintään 3 vuotta kokemusta vastuullisessa johdollisessa roolissa vaativassa ympäristössä.

Platomin sertifioitu projektipäällikkö Janne Valkonen kertoo kokemustensa perusteella, että projektin hyvä suunnittelu, oikein roolitettu ja kyvykäs tiimi, aktiivinen kommunikointi, ketterät toimintatavat ja ongelmatilanteiden ennakointi ovat merkittäviä tekijöitä menestyksekkäiden projektien toteuttamisessa. Sopivissa kohdin on myös hyvä pysähtyä ja katsoa hetki menneeseen, koska jokaisesta projektista voi oppia jotain ja kokemuksia jakamalla saadaan parhaat käytännöt koko organisaation käyttöön, Valkonen jatkaa.

Viime vuosina lisääntynyt etätöiden määrä ja monikansalliset, hajallaan olevat projektiryhmät ovat tuoneet lisähaasteita projektipäälliköiden työhön. Haasteisiin on kuitenkin pystytty vastaamaan hyvin muokkaamalla vanhoja käytäntöjä, kehittämällä uusia toimintatapoja sekä hyödyntämällä erilaisia tiimityötä tukevia työkaluja. Käytännön kokemus kuitenkin osoittanut, että ihminen on loppujen lopuksi niin sosiaalinen olento, että fyysisten tapaamisten merkitystä ei voi missään tilanteessa väheksyä. Varsinkin projektin aloitusvaiheessa tekijöiden on äärimmäisen tärkeä tavata oikeasti ja päästä tutustumaan muutenkin kuin videopalavereissa. Vapaamuotoisia ryhmäytymistä tukevia keskusteluita, yhteisiä ruokailuita ja kahvihetkiä työnteon välissä ei voi mitenkään korvata ja niihin uhrattu aika ja vaiva tulee projektin kuluessa takaisin monikertaisina hyötyinä.

Projektin johtaminen on asioiden johtamisen lisäksi ennen kaikkea ihmisten johtamista. Platomin projektitiimeissä pyritään löytämään tekijöille roolit ja tehtävät, joissa jokainen voi hyödyntää senhetkistä osaamistaan ja lisäksi oppia uutta ja kehittää itseään. Projektityö voidaan nähdä jatkuvan oppimisen polkuna, jonka varrelta saatavat kokemukset voidaan hyödyntää aina seuraavissa projekteissa.