Työn ja opiskelun yhdistäminen onnistuu Platomilla

Julkaistu 25.04.2024

Opiskelu työn ohessa vaatii pitkäjänteistä omistautumista ja hyvää ajankäytön hallintaa. Sen lisäksi työnantajan suhtautuminen kouluttautumiseen vaikuttaa opintojen jouhevaan edistymiseen. Platomilla itsensä kehittämiseen asennoidutaan kannustavasti.

Platom Oy:n asiantuntijat Simo Sihvola (vanhempi asiantuntija, ydinvoimatekniikka) ja Sanna-Mari Pajunen (asiakirjahallinnan assistentti) päättivät lisäkouluttautua päivätyönsä ohessa. Molempien kokemukset työn ja opiskelun yhdistämisestä ovat olleet positiivisia ja työpaikan joustava asenneilmasto on edesauttanut niin työssäjaksamista kuin opintojen etenemistä toivotun aikataulun mukaan.

Sihvola oli jo usean vuoden ajan pohtinut lisäkouluttautumista työssä tarvittavien pätevyyksien hankkimiseksi sekä oman osaamisensa syventämiseksi ja laajentamiseksi. Vuoden 2020 keväällä hän päätti hakea opiskelemaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakouluun (XAMK), monimuoto-opintoina. Koulutuksen insinööritutkinto antaa sähkötöiden johtajan pätevyyden silloin, kun myös tarvittava työkokemus täyttyy. Projektikiireiden vuoksi Sihvolan valmistautuminen pääsykokeisiin jäi maltilliseksi, mutta hän kuitenkin pääsi sisään korkeakouluun ja aloitti opinnot samana syksynä.

Simo Sihvolan kuva

Simo Sihvola on syventänyt osaamistaan sähkö- ja automaatiotekniikan alalla.

Työurani on kesätöistä alkaen ja erityisesti energiatekniikan diplomi-insinööriksi valmistumisen jälkeen sivunnut ydinvoimalaitosten automaatio- ja sähköjärjestelmiä. Näitä tehtäviä ovat olleet erityisesti sähkö- ja automaatiojärjestelmien riskien arviointi todennäköisyyspohjaisessa riskianalyysissä (PRA) sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien kuvaukset ydinvoimalaitoksen alustavassa ja lopullisessa turvallisuusselosteessa (PSAR/FSAR). Lisäksi kokemusta on kertynyt käyttökokemustoiminnassa ja laite-/järjestelmätoimituksissa.

Aikaisempi koulutus ja töihin liittyvä sähkö- ja automaatiojärjestelmien ydinturvallisuustekninen mallintaminen ja arvioiminen eivät kuitenkaan pätevöitä tekemään itsenäistä sähkö- ja automaatiosuunnittelua, vaan alalla vaaditaan aina koulutus, taustoittaa Simo Sihvola lisäkouluttautumispäätöstään.

Monimuoto-opiskelun hyvänä puolena Sihvola kokee oppituntien sijoittumisen loppuviikkoon ja pääsääntöisesti työajan ulkopuolelle.

Töiden ohella opiskelu vaatii pitkäjänteistä omistautumista ja hyvää ajankäytön hallintaa. Urakkaa helpottaa, kun osan opinnoista voi suorittaa työajalla. Työnantajalle selkeä etu taas on se, että osaava ja itseään aktiivisesti kehittävä asiantuntija pystyy jatkossa tukemaan asiakkaita entistä laadukkaammin.

Keskustelin ennen koulutuksen alkamista työnantajani Platom Oy:n kanssa opintojen ja työn yhdistämisestä. Työnantajani kannusti opintoihin tarjoten työajalle osuvasta opiskeluajasta puolet työajalla suoritettavaksi. Vaikka opiskelujen aikana suuri osa tunneista sattui työajan ulkopuolelle, kyseinen järjestely auttoi jaksamisessa, kun kaikkia tunteja ei tarvinnut tehdä takaisin pitkinä työpäivinä tai viikonloppuisin, Sihvola kiittelee.

Opiskelun aikana huomasin oppivani paljon uusia asioita erityisesti laskentaan ja komponenttien sielunelämään liittyen, vaikka kuvittelin ennen opintoja omaavani melko hyvät pohjatiedot. Työelämä antoi myös mahdollisuuden päästä hyödyntämään oppeja jo osittain opintojen aikana, kun projekteissa oli tarvetta sähkö ja automaatio-osaajille. Myös valmistumisen jälkeen olen päässyt osallistumaan uuden prosessijärjestelmän sähköjen ja automaation suunnittelemiseen, Sihvola kertoo.

Tradenomin opinnot ja opinnäytetyö

Platomilla asiakirjahallinnan assistenttina työskentelevä Sanna-Mari Pajunen aloitti hänkin keväällä 2023 tradenomin YAMK-opinnot. Opintoja on vielä hieman jäljellä, mutta maali häämöttää jo edessäpäin. Työnantajan positiivinen suhtautuminen saa myös häneltä kiitoksen.

Kuva Sanna-Marista

Sanna-Mari Pajunen kokee työn ja opintojen yhteensovittamisen olleen joustavaa.

Alkuvuodesta 2023 päätin koittaa onneani ja hakea Johtamisen ja palveluliiketoiminnan Tradenomin YAMK -opintoihin. Varsinaisen pääsykokeen sijasta hakeminen tapahtui suorittamalla viiden opintopisteen hakukurssi. Tuo vaivannäkö palkittiin ja heti syksyllä 2023 aloitin SAMKissa monimuoto-opintojen parissa.

Olen ollut positiivisesti yllättynyt miten joustavasti Platomilla on onnistunut työn ja opiskelujen yhteensovittaminen. Se kun ei valitettavasti ole itsestäänselvyys jokaisella työpaikalla. On ollut myös mahtavaa huomata, miten opinnoistani on oltu kiinnostuneita ja olen saanut sparrausta sekä apua aina kun olen sitä tarvinnut. Opinnäytetyöprosessikin etenee lähes kuin junan raiteilla säännöllisten seurantapalavarien ansiosta. Lämpimät kiitokset jo tässä vaiheessa kaikille niille, jotka ovat kulkeneet kanssani läpi tämän matkan! Pajunen kiittää.