Platomilla on yli kahden vuosikymmenen kokemus autoklaavien toimittamisesta ydinpolttoaineteollisuuden tarpeisiin. Autoklaaviosaamisemme on keskittynyt erityisesti uraaniheksafluoridin (UF6) käsittelyyn sisältäen kaiken tarvittavan teknologian: paineastiat, mekaniikan, instrumentoinnin, ohjauksen, automaation, turvaominaisuudet, pinnoitteet sekä apulaitteet. Tarjoamme kokonaisratkaisun UF6:n käsittelyyn sisältäen syötön, näytteenoton ja siirron.

Mitä uraaniheksafluoridi on?

Uraaniheksafluoridi (kemiallinen kaava UF6) on epäorgaaninen yhdiste, joka on huoneenlämmössä kiinteää ainetta. Lämmitettäessä UF6 nesteytyy ja kaasuuntuu. UF6 reagoi kaikissa olomuodoissaan nopeasti veden ja vesihöyryn kanssa muodostaen syövyttävää fluorivetyhappoa. Kaasumaisen UF6:n reaktio on voimakkaampi kuin kiinteällä UF6:lla.

UF6:a varastoidaan tyypillisesti ANSI-standardin mukaisissa sylintereissä, joiden koot vaihtelevat n. 0,5 kg (1 lb) ja 12,7 tonnin (28 000 lb) välillä. UF6:a käsitellään nesteenä näytteenotossa ja nestesiirrossa, jolloin operaatiot tapahtuvat yleensä autoklaavien avulla. Kaasumaista UF6:a käsiteltäessä voidaan käyttää keveämpiä syöttöuuneja ja jäähdytysasemia.

Autoklaavi_UF6

Kaipaatko lisätietoa?
Ota yhteyttä!

Profile picture of Janne Valkonen

Head of Engineering

Janne Valkonen

Luvitus, kelpoistus ja viranomaisvaatimukset
Automaatio, vaatimusten käsittely ja asiantuntija-arvioinnit​
Projektien johtaminen (IPMA C)

+358 50 324 0118