Uratarina: Joel Maunulan matka nuoresta tieteenharjoittajasta Platom Oy:n tiimipäälliköksi

Julkaistu 16.05.2024

Joel Maunulan (Head of Operability) työura alkoi Platomilla vuonna 2016, hänen valmistuttuaan energiatekniikan diplomi-insinööriksi pääaineenaan ydinvoimatekniikka. Platomin tarjoama monipuolinen tehtäväkenttä ja asiakasprofiili siivittivät nuoren asiantuntijan valintaa hänen punnitessaan vaihtoehtoja työmarkkinoilla.

Kuulin Platomista ensimmäisen kerran opiskeluaikojen saunaillassa, jossa yhtiön edustaja tuli kertomaan firman toiminnasta. Oma kaksikielinen taustani koettiin tulevan työnantajan mielestä kiinnostavana, vaikka tuolloin ei Ruotsissa aktiivisia asiakkuuksia ollutkaan. Saunaillassa käyty keskustelu jäi mieleen ja pohtiessani vaihtoehtoja, Platom toimijana oli ylivoimaisesti kiinnostavin, sillä työnantajan monipuolinen toiminta alalla mahdollistaa oman ammattitaidon jatkuvan ylläpitämisen. Keskeinen osa työn mielekkyyttä on mahdollisuus auttaa asiakkaitamme tekemään puhdasta energiaa.

Asiantuntijaroolinsa rinnalla Maunula on hoitanut vuodesta 2019 alkaen myös hallinnollisia tehtäviä. Näihin tehtäviin on kuulunut muun muassa myynnin johtamista ja kehitystä, T&K-toimintaa sekä lähiesimiehenä toimimista. Urapolku Platomin palveluksessa on ollut täynnä monipuolisia ja vaihtelevia tehtäviä sekä mielenkiintoisia haasteita. Kokemus energiatekniikan alalta on ollut keskeinen tekijä työtehtävissä menestymiseen.

Aloittaessani työt Platomilla tein konsulttitoimeksiantoja Teollisuuden Voimalle päätoimisesti, vuoteen 2019 saakka. Työskentelin TVO:lla ikääntymisen hallinnan parissa. Työmäärän kasvaessa ympärille muodostui projektitiimi, Maunula kertoo.

Ikääntymisen hallinnan lisäksi hoidin aikataulujen salliessa muitakin projekteja, esimerkiksi soodakattiloiden prosessimallinnuksia. Vuonna 2018 osallistuin UF6-autoklaavien esisuunnitteluprojektiin, joka poikkeaa hieman normaaleista ydinteknisistä toimeksiannoistamme. Tässä tapauksessa pääsin tutustumaan näytteenottoautoklaavien toimintaan, joita on tarkoitus käyttää ydinpolttoaineen valmistusprosessijätteen analysoinnissa – tätä on maailmalla kertynyt jo jonkin verran ja sen ”siivoaminen” on yksi haasteista, jotka täytyy ratkaista.

Ennustus kävi toteen

Kaksikielisyydestä ei ollut Maunulalle heti erityisemmin hyötyä työuralla, mutta vuonna 2022 opiskeluaikojen saunan lauteilla lausuttu ennustus Ruotsiin sijoittuvista työtehtävistä kävi toteen – hän pääsi teroittamaan kielitaitojaan yhdeksän kuukauden komennukselle Ruotsiin, jossa hän työskenteli asiakkaan projektissa.

Ruotsin komennus kollegan kanssa oli ammatillisesti erittäin kehittävä. Tein Ruotsissa vietettyjen kuukausien aikana aivan uudenlaisia tehtäviä, jotka toivat paljon uutta osaamista suhteellisen nopeassa ajassa. Hauskasti saunaillan ennustus toteutui kuin toteutuikin!

Ruotsissa viettämäni aika ja asiakkaalle tekemämme merkityksellinen ja mielenkiintoinen projekti antoi uutta intoa työuralle, Maunula pohtii.

Työnsä suolana ja tärkeänä motivaatiotekijänä Maunula kokee sen, että hän asiantuntijana pystyy auttamaan asiakasta ratkaisemaan jonkin haasteen, sekä esimiehen roolissa sen, että hän voi tukea omaa tiimiään.

Tänä päivänä minulla on periaatteessa sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita ja kaikkien kanssa on mukava työskennellä päivittäin.

Ongelmanratkaisutyö on edelleen keskiössä; joissain tilanteessa tarjoamme asiakkaalle tekijää tai teknistä ratkaisua, joissain tapauksissa pystyn itse suoraan auttamaan asiakasta, ja joskus taas kyseessä on tiimiläisen työnteon onnistumisen edellytyksistä huolehtiminen, Maunula kiteyttää.

Joel Maunula

Vasemmalla Joel Maunula opiskeluaikoina ja oikealla kuva Platomin 25-vuotisjuhlista syksyltä 2023