Välitilinpäätös

Julkaistu 11.04.2024

On kulunut puoli vuotta siitä, kun luovutin Platom Oy:n toimitusjohtajan tehtävät Kirsi Hassiselle ja siirryin hallituksen puheenjohtajan roolin lisäksi edistämään yhtiön kansainvälistä liiketoimintaa. Tämän puolen vuoden aikana olen kiitollisena saanut todeta lukuisia kertoja, että päätös luopumisesta oli ehdottoman oikea. Uusi operatiivinen johto toimii määrätietoisesti, älykkäästi ja empaattisesti, strategian ollessa keskiössä kaikissa päätöksissä. Yhtiön ohjausryhmä tekee tiiviistä yhteistyötä ja jokaisella ryhmän jäsenellä on selkeä rooli ja motivaatio antaa panoksensa yhtiön kehittymiseksi.

Myös puoli vuotta kestäneessä hallituksen puheenjohtajan roolissa on ollut erityisen mieluisaa todeta, että hallitus on voinut keskittyä käsittelemään entistä laajempia strategisia linjauksia, kun aikaa ei ole tarvinnut kokouksissa ja kokousten välisenä aikana juuri lainkaan käyttää operatiivisten asioiden ruotimiseen. Hallituksen luottamus operatiiviseen johtoon on tasan sata, kuten pitääkin. Samoin luottamus henkilökunnan ja toimivan johdon välillä tuntuu olevan erittäin vankalla pohjalla, minkä myös viimeisimmän henkilöstökyselyn tulosten pohjalta pystyimme numeerisesti todentamaan. Istumme kaikki samassa veneessä ja olemme menossa myös samaan suuntaan.

Organisaation saumattomuuden lisäksi myös toimialallamme on poikkeuksellisen hyvät tulevaisuuden näkymät. Ydinvoiman kannatus on laajaa ja asema ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa aivan keskeinen, kuten toki kaikki tiedämme. Platom on viimeisten vuosien aikana vakiinnuttanut roolinsa turvallisuuden, tekniikan, käytettävyyden ja luvituksen asiantuntijakumppanina ja uskon, että palveluillemme on kysyntää myös tulevissa laitoshankkeissa. Uskallan myös väittää, että henkilöstömme on poikkeuksellisen osaavaa ja kyvykästä, mikä on perusedellytys kumppanuuksien rakentumiseen. Näistä lähtökohdista on syytä olettaa, että yhtiö tulee menestymään jatkossa entistäkin vahvemmin. Mitä seuraavaksi?

Suuntaamme nyt katseemme – kotimarkkinaamme unohtamatta – entistä painokkaammin ulkomaille ja erityisesti Ruotsiin. Ruotsilla on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet ydinvoiman lisärakentamiseksi ja on luontevaa, että laajennumme tukemaan lähinaapuriamme osaamisellamme. Kykenemme tukemaan Ruotsin uudishankkeita monissa eri vaiheissa, oli kyse sitten laitostekniikoiden riippumattomista turvallisuusanalyyseistä, laitosjärjestelmien turvallisuusselosteiden laatimisesta tai vaikkapa luvituksen ja kelpoistuksen tuesta. Ruotsilla on jo valmiiksi vaikea tilanne ydinvoimaosaajien suhteen, eikä tilanne tule helpottamaan uusien hankkeiden myötä. Meillä on suorastaan velvoite tukea länsinaapuriamme uuden ydinvoiman rakentamisessa ja siihen tulemme mekin tarvitsemaan paljon tulevia ja jo kokeneita ydinvoima-alan huippuosaajia.

Täytin vastikään 50 vuotta ja takanani on neljännesvuosisata Platomilla. Välillä oikein pelottaa, kun muistelen miten vajavaisella osaamisella otin aikoinaan yhtiön johtaakseni 20 vuotta sitten. Siitä perspektiivistä tarkasteltuna osaan olla äärettömän kiitollinen siitä, miten osaaviin ja kyvykkäisiin käsiin annoin yrityksen johtamisen puoli vuotta sitten. Erityiskiitos Kirsin ja koko henkilökunnan lisäksi myös Timo Okkoselle, joka on ollut tukenamme viimeisen kolmen vuoden ajan ja antanut hallituksesta käsin koko valtavan osaamisensa käyttöömme.

Miika Puukko, Chairman & Business Development Manager, Platom Oy