Reactor Physics, the Core Business at NPP

Julkaistu 09.10.2019

What differentiates nuclear power plants from others is that primary energy release takes place by fission reactions. Although other types of reactors exist, the vast majority of today’s commercial NPPs use solid state nuclear fuel to heat fluid that finally causes ordinary steam to turn a turbo-generator set.

Insinöörikin tarvitsee suojelua

Julkaistu 11.09.2019

Platomin kaltaisessa tietointensiivisessä asiantuntijaorganisaatiossa arki on pääosin toimistomiljöössä tapahtuvaa näyttöpäätevoittoista ja projektivetoista työskentelyä. Työsuojelu tällaisella työpaikalla eroaa merkittävästi niin sanotusta perinteisestä työsuojelusta, jonka kohteeksi voidaan ymmärtää esimerkiksi teollisuuden käytännönläheisemmät työskentelyolosuhteet. Työsuojelulainsäädännön tavoitteet ovat molemmissa tapauksissa toki samat: mahdollistaa kaikille työntekijöille turvallinen työpaikka, josta voi joka päivä lähteä kotiin terveenä ja hyvillä mielin.

Terveissi tält puolt jokke

Julkaistu 04.09.2019

Olit sitten Turun tuntija tai et, Platomin Turun toimistosta puhuttaessa mieleesi juolahtaa varmaankin kysymys, sijaitseeko toimisto täl puol vai tois puol jokkee? Toimistomme sijaitsee täl puol, eli samalla puolella Turun keskustan läpi virtaavaa Aurajokea kuin Turun tuomiokirkko. Täl puol, eli puolella, jolle tämä Suomen entinen pääkaupunki on aivan alun perin lähtenyt syntymään.

Eliniänhallintaa turvallisesti ja tuottavasti

Julkaistu 14.08.2019

Eliniänhallintaa (Plant Life Management) on tehty teollisuudessa aina, mutta vasta viime vuosina siitä on alettu puhumaan omana disipliininä ja siihen on alettu kehittämään uusia menettelyjä. Keskustelun kohteena on ollut myös eliniänhallinnan avulla saavutettavat hyödyt. Eliniänhallinnassa käsitellään suuria kokonaisuuksia ja tehdään pitkän tähtäimen suunnittelua; kvartaalitaloudessa vaikeita asioita. Tästä syystä eliniänhallinnalla saavutettavat hyödyt sekä turvallisuus- että talousnäkökulmasta on tuotava perustellusti esille.

(Hu)man in the loop

Julkaistu 30.07.2019

As we know, technology is “hard” and human behaviour is “soft”. In the following text, I try to review few essential points about how interaction between soft and hard parties are handled in the nuclear domain – or how it should be.

We are all in one boat – United by Chernobyl

Julkaistu 13.06.2019

Chernobyl – What comes to your mind of the word? A small town in Ukraine? Name of the popular TV series? Something bad that happened in the 80s? The worst nuclear accident ever to strike humankind?