Esittely

Vesan kipinä ydinvoimatekniikkaa kohtaan syttyi lukion ydinfysiikan kurssilla. Hänestä on kiinnostavaa, miten aistein havaitsemattomia pienen pieniä partikkeleita voidaan hallita turvallisesti monimutkaisten prosessien kautta ja tuottaa tällä tavoin valtavia määriä energiaa. Ydinvoimatekniikan asiantuntijana Vesa työskentelee monien eri osa-alueiden parissa, mutta kenties tärkeimmäksi niistä on muodostunut radioaktiivisten jätteiden käsittely. Tämä on pitänyt sisällään pääasiassa teknisten selvitysten laadintaa, jossa tavoitteena on ollut kehittää olemassa olevista jätteenkäsittelymenetelmistä entistä turvallisempia, kustannustehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä.

Energiatekniikan DI - Ydinvoimatekniikka

Kokemus

Vesa tutustui ydinvoiman maailmaan konkreettisesti opiskeluvuosina tehdessään kesätöitä säteilysuojelutehtävissä ydinvoimalaitoksilla. Kirjoitettuaan päättötyönsä Platomille vuoden 2017 alkupuolella hän hyppäsi remmiin mukaan täysipainoisesti ja jatkoi radioaktiivisten jätteiden käsittelyn sekä ikääntymisenhallinnan parissa. Sittemmin kokemusta on kertynyt myös muun muassa säteilyturvallisuudesta sekä erilaisista teknisistä esiselvityksistä.

Osaaminen