Esittely

Vesan kipinä ydinvoimatekniikkaa kohtaan syttyi lukion ydinfysiikan kurssilla. Siitä lähtien oli selvää, että hän halusi työskennellä juuri tällä alalla. Vesan mielestä ydinvoimassa on jotain taianomaista. On hämmästyttävää, että aistein havaitsemattomia pienen pieniä partikkeleita voidaan hallita turvallisesti monimutkaisten prosessien kautta ja tuottaa tällä tavoin valtavia määriä energiaa. Ydinvoimatekniikan asiantuntijana Vesa työskentelee monien eri osa-alueiden parissa, mutta kenties tärkeimmäksi niistä on muodostunut radioaktiivisten jätteiden käsittely. Tämä on pitänyt sisällään pääasiassa teknisten selvitysten laadintaa. Niissä tavoitteena on ollut kehittää olemassa olevista jätteenkäsittelymenetelmistä entistä turvallisempia, kustannustehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä.

Energiatekniikan DI - Ydinvoimatekniikka

Kokemus

Vesa tutustui ydinvoiman maailmaan konkreettisesti opiskeluvuosina tehdessään kesätöitä säteilysuojelutehtävissä ydinvoimalaitoksilla. Kirjoitettuaan päättötyönsä Platomille vuoden 2017 alkupuolella hän hyppäsi remmiin mukaan täysipainoisesti ja jatkoi radioaktiivisten jätteiden käsittelyn sekä ikääntymisenhallinnan parissa. Sittemmin kokemusta on kertynyt myös muun muassa säteilyturvallisuudesta, teknisistä esiselvityksistä, laatujärjestelmän kehittämisestä, myynti- ja markkinointitoimenpiteistä sekä työsuojelutoiminnasta. Tämän hetkinen rooli liiketoimintayksikön vetäjänä sopii Vesalle hyvin, sillä se mahdollistaa osallistumisen monen eri asiantuntija-alueen toimintaan.

Osaaminen