Esittely

Vesan kipinä ydinvoimatekniikkaa kohtaan syttyi lukion ydinfysiikan kurssilla. Hänestä on kiinnostavaa, miten aistein havaitsemattomia pienen pieniä partikkeleita voidaan hallita turvallisesti monimutkaisten prosessien kautta ja tuottaa tällä tavoin valtavia määriä energiaa. Ydinvoimatekniikan asiantuntijana Vesa työskentelee monien eri osa-alueiden parissa, mutta kenties tärkeimmäksi niistä on muodostunut radioaktiivisten jätteiden käsittely. Tämä on pitänyt sisällään pääasiassa teknisten selvitysten laadintaa, jossa tavoitteena on ollut kehittää olemassa olevista jätteenkäsittelymenetelmistä entistä turvallisempia, kustannustehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä.

Energiatekniikan DI - Ydinvoimatekniikka

Kokemus

Vesa on toiminut asiantuntijatehtävissä liittyen radioaktiivisten jätteiden (mukaan lukien käytetty ydinpolttoaine) käsittelyyn ja loppusijoitukseen, ydinvoimalaitosten purkuun ja käytöstä poistoon, sekä ydinlaitosten ikääntymisenhallintaan.
Näillä asiantuntija-alueilla hänellä on tietämystä muun muassa radioaktiivisten jätteiden käsittelyteknologioista ja eri loppusijoitustavoista, purkujätteiden käsittelystä ja logistiikasta, sekä ikääntymisenhallintadokumentaation laadinnasta ja sitä koskevista vaatimuksista.