Esittely

Tomi on päätynyt energia-alalle, koska hän on aina ollut kiinnostunut ympäröivän maailman selittämisestä luonnonlakien avulla. Energiatekniikassa yhdistyvät sopivasti fysiikka, virtaustekniikka sekä lämmönsiirto. Ydinvoima-alalla oman lisämausteensa tuovat siihen liittyvät erityiset haasteet. Platomilla Tomi toimii prosessimallinnuksen ja turvallisuusanalyysien parissa.

Energiatekniikan DI, Ydinvoimatekniikka

Kokemus

Tomi on työskennellyt ydinvoiman parissa vuodesta 2009, jolloin työtehtävät liittyivät ydinvoimalaitoksen säteilyvalvontaan. Vuonna 2013 Tomi aloitti diplomityön tekemisen Platomilla aiheesta ”Uraaniheksafluoridin CFD-mallinnus”. Valmistuttuaan Tomi jatkoi radioaktiivisten jätteiden käsittelyn asiantuntijana, mutta siirtyi myöhemmin tekemään prosessimallinnusta ja turvallisuusanalyysejä Apros-ohjelmistolla.

Osaaminen