Esittely

Samin tärkeimmät syyt siirtyä ydinvoima-alalle olivat kiinnostus kompleksisiin järjestelmiin ja erilaisten mallien merkitys muun muassa onnistuneessa suunnittelussa. Platomilla Samin rooli liittyy edelleen vahvasti automaatioon ja mallinnukseen sekä laaja-alaisesti teknisen materiaalin tuottamiseen ydinvoimaprojekteissa.

Automaatio- ja systeemitekniikan DI, ml. Ohjelmistotuotanto
Master of Science (Tech.), Automation Technology, Control Engineering and Software Engineering
Vanhempi asiantuntija, Senior Expert

Kokemus

Sami on aloittanut ydinvoima-alalla vuoden 2012 alussa simulaattoreihin liittyvissä tehtävissä. Työnkuvaan on kuulunut integroitujen automaatiojärjestelmien testaus ja automaation mallinnus ylemmältä konseptitasolta jo käytössä oleviin järjestelmiin. Sami on toiminut asiantuntijatehtävissä nykyisten ja tulevien laitosten parissa Suomessa ja ulkomailla niin ydinvoima-alalla kuin sen ulkopuolellakin.

Osaaminen