Esittely

Petri on päätynyt energia- ja erityisesti ydinvoima-alalle niihin liittyvien haasteiden mielenkiintoisuuden vuoksi. Energiantuotannossa on siirryttävä ilmastonmuutoksen hillitsemisen
vuoksi fossiilivapaisiin muotoihin, ja tässä ydinvoimalla on yhä enenevissä määrin merkitystä. Ydinenergia, kuten muukin säteilynkäyttö, vaatii erityistä keskittymistä turvallisuuteen sekä hankalasti määriteltävien ja mitattavien ilmiöiden ja tilanteiden hallitsemiseen. Platomilla Petri toimii asiantuntijana säteily- ja ydinturvallisuuden parissa. Petri on osa tiimiä, jossa on toimijoita kotimaasta ja ulkomailta, ja joka tuottaa aineistoa ydinlaitosten luvitukseen ja turvallisuusarvioihin.

Energiatekniikan DI, Ydinvoimatekniikka (Master of Science, Energy and Nuclear engineering)
Ydintekniikan ja säteilyturvallisuuden asiantuntija

Kokemus

Petri on aloittanut työskentelyn ydinvoima-alalla vuonna 2010 toimiessaan ensimmäisessä ydinvoimalaitoksen vuosihuollossaan säteilyvalvonnan tehtävien parissa. Tämän jälkeen Petrin työtehtävät ovat liittyneet hyvin läheisesti säteily- ja ydinturvallisuuteen. Vuodesta 2015 vuoteen 2018 asti Petrin työnkuva keskittyi erityisesti säteilylaskentaan, päästöjen arviointiin ja onnettomuusanalyyseihin. Vuoden 2018 loppupuolella Petri aloitti työskentelyn Platomilla ja siirtyi suoraan konsultoimaan ydinlaitoksen luvitusaineiston tuottamiseen liittyvissä asioissa. Petri on Platomilla ollessaan ollut tekemässä myös säteilylaskentaa ja -analyysejä säteilynkäyttöä suunnittelevan yrityksen turvallisuusarvioon.

Osaaminen