Esittely

Pekka on ydinvoima-alalla, koska alan turvallisuus- ja tarkkuusvaatimukset sekä pitkäjänteinen puurtaminen sopivat hänelle luontaisesti. Platomilla Pekka toimii asiantuntijana turvallisuusluokiteltujen automaatiojärjestelmien muutoksissa ja suunnittelussa. Tähän liittyy olennaisesti myös laitteiden ja järjestelmien luvituksen ja kelpoistuksen varmistaminen. Pekalla on intohimoa työskennellä usein monimutkaistenkin muutossuunnittelun haasteiden parissa.
Automaatio- ja sähkövoimatekniikan DI, Ydinvoimatekniikka
(Expert I&C and Nuclear Engineering)
Turvallisuusluokitellut automaatiojärjestelmät (Safety Classified I&C-systems)

Kokemus

Pekka on toiminut ydinvoima-alalla vuodesta 2007 aloittaessaan ydinvoimalaitoksella automaatiokunnossapidossa. Tästä lähtien Pekka on pysynyt tiiviisti ydinvoima-alalla. Vuonna 2013 Pekka teki diplomityön reaktoriautomaation uusintaan liittyen. Sen jälkeen Pekka on tehnyt enimmäkseen ydinvoimalaitoksen turvallisuusluokiteltujen järjestelmien muutostöitä. Muutokset ovat liittyneet enimmäkseen automaatioon, mutta Pekan vastuulla on ollut projektinhallintaa ja myös koneteknisiä muutoksia mm. ydinpolttoaineen käsittelylaitteen uusinnassa.