Esittely

Kimmo on energia-alalla, koska energiaa tullaan tarvitsemaan aina. Juuri ydinvoima-alalle Kimmo hakeutui siksi, että sen tulevaisuus näytti sekä työnhakuaikaan että tänä päivänä todella valoisalta. Etenkin hiilineutraaliuteen pyrkivän yhteiskunnan tavoitteisiin ydinvoima sopiikin energiantuotannon ratkaisuksi erittäin hyvin.

Energiatekniikan DI, energiatekniikka

Kokemus

Kimmo on toiminut ydinvoima-alalla vuodesta 2010. Silloin hän aloitti kesätyöt säteilyvalvonnassa Olkiluodon ydinvoimalaitoksella. Kesät menivät ydinvoimalaitosten säteilyvalvonnan tehtävissä aina diplomityön aloittamiseen asti, jolloin Kimmo alkoi perehtymään käytetyn ydinpolttoaineen kapselointiin ja loppusijoitukseen sekä laitosten säteilyturvallisuuteen. Valmistumisen jälkeen vuonna 2015 Kimmo siirtyi Platomille, jossa hän jatkoi käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen liittyvissä tehtävissä. Platomilla hän keskittyi vaatimustenhallinnan parissa. Säteilyturvallisuus ja vaatimustenhallinta ovatkin hänen ydinosaamistaan.

Osaaminen