Esittely

Juha-Pekka on ydinvoima-alalla, koska kokee ilmastonmuutoksen torjumisen ja hiilidioksipäästöttömän energiantuotannon olevan vähintäänkin keskipitkällä aikavälillä pitkälti ydinvoiman varassa. Hän myös nauttii etenkin haastavien ydinvoima-alan kokonaisuuksien ymmärtämisestä ja hallinnasta. Platomilla Juha-Pekka toimii ydinvoima-alan laaja-alaisena asiantuntijana.

Energiatekniikan DI, Ydinvoimatekniikka (Master of Science, Energy and Nuclear engineering)

Kokemus

Juha-Pekka on aloittanut työskentelyn ydinvoima-alalla vuonna 2009 toimiessaan ensimmäisessä ydinvoimalaitoksen vuosihuollossaan säteilyvalvonnan tehtävien parissa. Välissä vuosina 2010-2014 kesätyöt liittyivät säteilyvalvontaan sisältäen työskentelyä myös Ruotsissa, ja lisäksi kandidaatin työ liittyen reaktorifysiikan mallinnukseen valmistui vuonna 2012. Vuonna 2014 Juha-Pekka teki diplomityön Sveitsissä liittyen mallinnuskoodien kokeellisen validointiin.

Platomilla Juha-Pekka aloitti tammikuussa 2015. Hänen työtehtävänsä ovat liittyneet niin asiantuntijaraporttien kirjoittamiseen kuin käyvän sekä valmisteilla olevan ydinvoimalaitoksen lisensiointiaineistojen laatimiseen. Aihealueina mm. radioaktiivisten jätteiden käsittely, dekontaminointi ja laitosten käytöstäpoisto, rakenteiden aktivoitumisen mallinnus, mekaanisten laitteiden vaatimustenhallinta, lauhteen suodatus, reaktoripaineastian pinnanmittauksen diversifiointi, turvallisuusluokitellut prosessijärjestelmät ja suojarakennus.

Osaaminen