Esittely

Käytännön osaaminen, vahva teoreettinen pohja sekä viranomaismääräysten tuntemus takaavat säteilyturvallisuuden tuntemuksen kaikista eri näkökulmista. Vuosien aikana hyvin erilaisissa projekteissa Platomilla kartutettu tietotaito mahdollistaa sen, että jokaiselle asiakkaalle voidaan tarjota tarpeita vastaavat asiantuntijat. Asetamme turvallisuuden ensimmäiselle sijalle.

Energiatekniikan DI, Ydinvoimatekniikka

Kokemus

Herkko on toiminut energia-alalla vuodesta 2012 aloittaessaan kesätyöt maakaasuverkoston kompressoriasemalla. Platomille Herkko tuli harjoittelijaksi syksyllä 2017, ja harjoittelun aikana tehty diplomityö käsitteli koneoppimisen hyödyntämistä ydinvoimalaitoksen eliniänhallinnassa. Valmistumisensa jälkeen Herkko on jatkanut Platomilla eliniänhallinnan tiimissä, ja hänestä on tulossa Platomin sisäisen koulutuksen kautta myös luvituksen ja kelpoistuksen asiantuntija.

Osaaminen