Esittely

Teknologia on aina kiinnostanut Herkkoa, mikä lopulta johti energiatekniikan DI-opintoihin Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon. Ydinvoimatekniikka valikoitui maisterivaiheen sivuaineeksi sen mielenkiintoisuuden ja suotuisien työnäkymien ansiosta. Platomilla Herkko toimii asiantuntijana eliniänhallinnan tiimissä. Työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi ikääntymisenhallintaohjelmien ja ikääntymisarvioiden laatiminen asiakkaille.

Energiatekniikan DI, Ydinvoimatekniikka

Kokemus

Herkko on toiminut energia-alalla vuodesta 2012 aloittaessaan kesätyöt maakaasuverkoston kompressoriasemalla. Platomille Herkko tuli harjoittelijaksi syksyllä 2017, ja harjoittelun aikana tehty diplomityö käsitteli koneoppimisen hyödyntämistä ydinvoimalaitoksen eliniänhallinnassa. Valmistumisensa jälkeen Herkko on jatkanut Platomilla eliniänhallinnan tiimissä, ja hänestä on tulossa Platomin sisäisen koulutuksen kautta myös luvituksen ja kelpoistuksen asiantuntija.

Osaaminen