Tervetuloa YVL-ohjeiden maailmaan

Julkaistu 22.09.2020

Suurin osa Säteilyturvakeskuksen julkaisemista ydinvoima-alaa koskevista ydinturvallisuusohjeista eli YVL-ohjeista on päivittynyt viime ja kuluvan vuoden aikana. Maassamme myös rakennetaan ja lisensioidaan uusia ydinvoimaloita. Monelle alan toimijalle YVL-ohjeet ovat vieraita ja vaatimuksia on hankala ymmärtää. Vaikka ydinvoima-alalla toimitaan kansainvälisessä ympäristössä, Suomessa noudatetaan viranomaisohjeita ja määräyksiä, jotka pohjautuvat Suomen perustuslakiin ja sitä kautta ydinenergialakiin.

YVL-ohjeista tulee vaatimukset ydinlaitoksen koko elinkaaren ajaksi aina rakentamisesta laitosyksikön purkamiseen ja ydinjätteiden varastointiin saakka. YVL-ohjeet on jaettu viiteen eri ryhmään:

  • A-ryhmän ohjeissa on esitetty vaatimukset ydinlaitoksen turvallisuuden hallinnalle,
  • B-ryhmän ohjeissa ydinlaitoksen ja sen järjestelmien suunnittelulle,
  • C-ryhmän ohjeissa ydinlaitoksen ja sen ympäristön säteilyturvallisuudelle,
  • D-ryhmän ohjeissa ydinmateriaaleille- ja jätteille ja
  • E-ryhmän ohjeissa ydinlaitoksen rakenteille ja laitteille.

A- ja B-ryhmästä eli laitos- ja järjestelmätasolta tulee vaatimuksia aina laitetasolle saakka eli E-ryhmän ohjeisiin. Tästä voikin päätellä, että vaatimuksia ydinvoimaloille on tuhansia ja vaatimusten ymmärtäminen sekä soveltaminen varsinkin eri ohjeiden välillä on haasteellista.

Vuosi sitten Platom Oy:n organisaatiota uudistettiin ja samalla perustettiin uusi liiketoimintayksikkö Luvitus, kelpoistus ja viranomaisvaatimukset, LQA (Licensing, Qualification & Authority Requirements). Platomilla on tavoitteena parantaa ydinvoima-alan kannattavuutta tarkoituksenmukaisten, oikean tasoisten sekä oikea-aikaisten luvitustoimien suunnittelun ja alan erityisvaatimusten hallinnan avulla tinkimättä kuitenkaan turvallisuudesta. Tästä syystä olemme suunnitelleet muun muassa eri tasoisia YVL-ohjeiden koulutuksia useille kohderyhmille. Koulutusten avulla YVL-ohjeiden vaatimusten tuntemus ja käytännön kokemus kasvaa alan toimijoiden keskuudessa niin Suomessa kuin kansainvälisellä tasollakin.

YVL-ohjeiden peruskoulutus on suunniteltu alan toimijoille, joille YVL-ohjeet ja niiden vaatimukset ovat vielä vieraita tai epäselviä. Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen koulutukseen osallistuja saa käsityksen siitä, millaisia vaatimuksia järjestelmille ja laitteille asetetaan, mistä järjestelmä- ja laitetason vaatimukset tulevat ja miksi ne ovat tärkeitä. Tämä koulutus antaa siis hyvät perusvalmiudet kaikille alan toimijoille. Seuraava suomenkielinen peruskoulutus järjestetään Tampereella lokakuussa 2020.

Syvällisemmät ja yksityiskohtaisemmat koulutukset järjestämme tilauksesta. Nämä koulutukset räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja näissä pystytään paremmin perehtymään eri YVL-ohjeiden ja vaatimusten soveltamiseen käytännössä.

Platomilta löytyy laajaa erityisasiantuntemusta ydinvoima-alan vaatimuksista ja projekteista. Koulutuksissa kouluttajina toimivat alan ammattilaiset, joilla on pitkä kokemus alalta. Koulutuksia järjestetään tarvittaessa suomen tai englannin kielellä joko lähiopetuksena tai tarvittaessa webinaareina.

Haluatko parantaa oman organisaatiosi kykyä toimia ydinvoima-alalla? Ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

 

Photo of Terhi Hintukainen

Terhi Hintukainen

Expert, Electrical Engineering and Qualification

terhi.hintukainen@platom.fi