Osaamisen kehittäminen – Oppia ikä kaikki

Julkaistu 09.03.2023

Osaava henkilöstö on asiantuntijayrityksen tärkein voimavara. Platomilla panostamme pitkäjänteisesti henkilöstön osaamisen kehittymiseen. Ydinvoima-alalle keskittyneessä yrityksessä kaikkea osaamista ei kuitenkaan pysty hankkimaan koulun penkillä vaan tarvitaan paljon myös työssä oppimista. 

Osaamisen hallinta pitkäjänteisenä tekemisenä 

Päätimme viime vuonna alkaa kehittämään henkilöstön osaamista entistä määrätietoisemmin ja yksilöllisemmin. Työtä tukemaan hankimme Sympa HR -järjestelmän, jonka avulla voimme hallita kunkin työntekijän tämänhetkistä osaamistasoa eri substansseissa ja laatia kullekin suunnitelman osaamisen kehittämiseksi. 

Osaamisen kehittämisessä korostuu esihenkilön ja työntekijän välinen kommunikaatio. Kuuntelemme tarkalla korvalla mitä asiakkaamme tarvitsevat ja työntekijän henkilökohtaisia intressejä osaamisensa kehittämiselle. Pyrimme tietenkin yhdistämään näitä tarpeita mahdollisimman paljon. 

Tärkeä tekijä osaamisen kehittymiselle on löytää haastavia työtehtäviä. Menemällä sopivasti oman mukavuusalueensa ulkopuolelle, joutuu ponnistelemaan uusien asioiden oppimiseksi. Ydinvoima-alalle ominaisesti mitään ei kuitenkaan haluta jättää sattuman varaan, joten varmistamme laadukkaan lopputuloksen osaavien kollegoiden tuella. Parhaiten projekteissa oppii, kun pääsee tekemään itseään osaavampien kanssa töitä. 

Myös kurssit ja koulutukset ovat oiva keino lisätä osaamista, vaikka huippuammattilaista ne eivät kenestäkään tee. Platomilla olemme olleet jo vuosien ajan aktiivisena osallistujana alalle tunnetulle YJK-kurssille, jossa opiskelijat saavat kattavat perustiedot ydinvoimalaitoksista ja ydinjätehuollosta. Olemme kouluttaneet vuosittain 2-3 platomilaista. Lisäksi toteutamme henkilöstölle täsmäkoulutuksia heidän erikoisosaamisalueisiinsa. Koulutukset voivat olla lyhyempiä kursseja tai pidempiä koulutusjaksoja. 

Janne ja Aku YJK23

Tänä vuonna YJK-kurssille osallistui Janne Matilainen ja Aku Ansio.

Tulevaisuuden osaamistarpeet 

Automaatio-osaajat ovat ehkä tyypillinen esimerkki paljon kysytystä osaamisesta. Kyse ei kuitenkaan ole välttämättä pelkästä automaation ymmärtämisestä tai suunnitteluosaamisesta, vaan syvällisemmin myös ydinvoimalaitoksen toimintaperiaatteiden hallinnasta, johon liittyy myös paljon termodynamiikkaa sekä turvallisuusajattelua.  

Osaavien insinöörien lisäksi voisi arvioida ydinvoima-alan tarvitsevan jatkossa myös osaavia projektipäälliköitä, kun nykyisiä ydinvoimalaitoksia modernisoidaan ja uusia rakennetaan. Oman mausteensa alalle tuovat viranomaisaineistot ja luvitus, etenkin turvallisuusluokitelluissa projekteissa. 

Ydinturvallisuus, automaatio, termodynamiikka, laitostuntemus ja projektinhallinta ovat kuitenkin vain pieni osa ydinvoima-alalla tarvittavista osaamisista. Kenties SMR-laitosten ja vaatimusten soveltamisen harmonisoinnin myötä ydinvoimalaitosprojektin toteuttamisen maakohtaiset erityispiirteet pienenevät, ja alalle muodostuu uusi SMR-teknologioiden osaajajoukko, joiden osaaminen on kysyttyä yli valtiorajojen. 

Osaamisten kehittämisessä on tärkeä muistaa myös se, että varsinkin asiakaspalveluun perustuvissa töissä hyvin tärkeä osa lopputulosta on oikea asiakaspalvelukyky sekä työyhteisötaidot. Siksi Platomilla haluamme kiinnittää huomiota myös näihin taitoihin. Asenne ratkaisee paljon.