Koulutuspalvelut

Platom tukee yrityksesi osaamisen kehittymistä laaja-alaisilla koulutus- ja konsultointipalveluilla ydinenergia-alalla sekä säteilyturvallisuuden kentällä. Tavoitteenamme on kasvattaa yrityksesi osaamispääomaa, jotta voimme yhdessä rakentaa elinvoimaisia ratkaisuja puhtaamman ja turvallisemman huomisen saavuttamiseksi.

Lähtökohtaisesti kaikki koulutuksemme räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Avoimen keskustelun kautta pyrimme muodostamaan koulutuskokonaisuudesta juuri sellaisen, joka antaa suurimman lisäarvon asiakkaallemme.  Koulutukset voidaan toteuttaa virtuaalisesti tai pandemia-ajan rajoitukset huomioiden myös paikan päällä.

Platomin kouluttajina ja konsultteina toimivat asiantuntijat, jotka ovat olleet itse mukana erilaisissa ydin- ja säteilyturvallisuusalan projekteissa sekä Suomessa, että kansainvälisesti. Asiakkaitamme ovat mm. sekä ulkomaiset että kotimaiset luvanhaltijat ja -hakijat, toimittajat, valmistajat, tarkastus- ja testauslaitokset sekä teollisuuden ja tutkimuksen säteilylähteiden käyttäjät.

Esimerkkejä tarjoamistamme koulutuksista:

Yleiskoulutukset
Suomen ydinvoimalainsäädäntöön ja säteilylainsäädäntöön
liittyvät koulutukset, mm.

 • Lainsäädännön rakenne ja tulkinta
 • YVL-ohjekoulutukset
 • Merkittävimmät muutokset lainsäädäntöön

Säteilysuojelun täydennyskoulutukset
Turvallisuuskulttuurikoulutus
Human Performance -koulutus
Laadunhallinnan vaatimusten mukaiset menettelytavat
Johtamisjärjestelmien vaatimusten mukaiset menettelytavat

Syventävät koulutukset
Tekniikanalakohtaiset koulutukset

 • Eliniän ja ikääntymisen hallintamenettelyt
 • Vaatimukset, aineistot ja prosessit
 • Erityiskoulutukset, kuten nosto- ja siirtolaitteet

Ydinvoima-alan vaatimusten mukaiset johtamisprosessit projekteissa
Avolähteiden käyttäjille suunnatut täydennyskoulutukset
NORM-koulutukset
Radioaktiivisten aineiden kuljetuksia koskevat koulutukset
Säteilyturvallisuuspoikkeamat (skenaarioharjoitukset)

Erikseen määriteltävät koulutuskokonaisuudet
Räätälöidysti asiakkaan työnkuvan mukaisesti:

 • YVL-ohjeet ja niiden muutokset
 • Luvitus ja kelpoistus
 • Viranomaisaineistot
 • Muut alaan liittyvät vaatimukset

Osaamisen hallinnan palvelut
Räätälöidysti asiakkaan tarpeen mukaisesti:

 • Osaamiskartoituksen toteutus ja tuki
 • Osaamisen hallinnan prosessit

Platom on mukana myös useissa ydin- ja säteilyturvallisuusalan seminaareissa ja webinaareissa sekä järjestäjänä että luennoitsijana. Lisäksi tarjoamme yhteistyössä Omnian kanssa kansainvälisen koulutusohjelman ydin- ja radiologiseen johtajuuteen ja hallintaan liittyen. Lisätietoja yhteistyöstä löydät täältä.

Kaipaatko lisätietoa?
Ota yhteyttä!

Profile picture of Kirsi Hassinen

Business Unit Director

Kirsi Hassinen

Luvituksen ja kelpoistuksen tekniset aineistot
Turvallisuusanalyysit ja riippumattomat katselmoinnit
Ydinvoima-alan menettelyvaatimusten hallinta
Projektien luvitussuunnittelu

+358 40 507 4843