Jatkuvalla komennuksella

Julkaistu 14.05.2019

Työskentely asiakkaan tiloissa, tiimissä ja työvälineillä käytännössä 100% työajasta on omanlaisensa kokemus. Oman työnantajan organisaatio, ihmiset ja toimintatavat saattavat alkaa tuntua kaukaisilta, ja hetkittäin saattaa unohtuakin, kumpi se oma työnantaja olikaan? Kerran kuussa tästä tulee toki konkreettinen muistutus tilisiirron muodossa.

Tällaisessa tilanteessa voi olla haastavaa saada työntekijä tuntemaan kuuluvansa osaksi ryhmää; asiakkaan tiimissä hän on se ulkopuolelta ostettu tekijä, samoin omassa organisaatiossaan hän on se, joka on aina toisaalla. Platomilla järjestetyt virkistyspäivät ja mahdollinen muu yhteinen toiminta ovat konkreettisia siteitä omaan organisaatioon. Keskustelu ja viestintä sitovat myös yhteen, eivät pelkästään asiakkaan tiloissa työskenteleviä, vaan myös eri toimistoilla työskenteleviä henkilöitä. Yleisen asiantuntemuksen jakamisen lisäksi yhteinen keskustelu siirtää ajattelua ”me” ja ”ne” -jaosta kokonaisvaltaiseen ”me” -suuntaan.

Asiakkaan tiloissa jatkuvasti työskentely on tarjonnut ikkunan tyystin toisenlaiseen organisaatioon ja yrityskulttuuriin. Ydinvoimalaitoksella paikan päällä työskenteleminen on tuonut tutummaksi voimalaitostekniikkaa ja käytännön ratkaisuja, sekä auttanut hahmottamaan eri laitostyyppien eroja. Yritykselle ja työntekijälle itselleen paljon lisäarvoa tuovat myös asiakkaan organisaatioon luodut henkilökohtaiset suhteet. Ammattiosaamisen kannalta ydinvoimalaitosympäristö on tarjonnut katsauksen koetellulla tekniikalla toteutettuihin turvallisuuskriittisiin automaatioratkaisuihin, joita ei juuri missään muualla teollisuudessa näe. Kyseinen ympäristö on opettanut myös ajattelemaan laitteiden ja järjestelmien vikaantumisten seurauksia, sekä yksittäis- ja yhteisvikojen vaikutusta turvallisuuteen, ja avaamaan suunnittelun pohjana olevaa turvallisuusajattelua tätä kautta. Olen päässyt seuraamaan läheltä myös suuren laitoshankkeen konfiguraationhallinnan toteuttamista.

Asiakkaan varsin monikansallinen projektiorganisaatio antaa mahdollisuuden tavata tekijöitä ja asiantuntijoita monistakin eri yrityksistä, taustoista ja lähtökohdista. Työkulttuureja ja -tapoja on paljon, joten nuorella insinöörillä riittää opittavaa. Nyt kun ydinvoima on alkanut esiintymään julkisessa keskustelussa varsin vihreänä vaihtoehtona, on projektissa työskentelyssä mukana myös seuraava aspekti; on hienoa olla osa suhteellisen harvalukuista joukkoa ottamassa käyttöön, asiakkaan sanoin, Suomen suurinta ilmastotekoa.

Tuomas Kantola