Esittely

Jussilla on yli 10 vuoden kokemus työskentelystä teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käytön parissa, niin säteilyn käyttäjän kuin viranomaisenkin näkökulmasta. Platomilla Jussi toimii säteilylaissa (859/2018) tarkoitettuna säteilyturvallisuusasiantuntijana (STA) teollisuuden ja tutkimuksen osaamisalalla. Jussilla on vahva tietämys säteilylainsäädännöstä ja säteilyn käytön viranomaisvaatimuksista.

Kokemus

Vuosina 2010–2013 Jussi työskenteli radioaktiivisten lääkeaineiden tuotannon sekä radiokemian tutkimuksen parissa. Työnkuvaan kuului mm. hiukkaskiihdyttimen operointi ja avolähdetyöskentely radionuklidilaboratoriossa. Vuosina 2014–2020 Jussi työskenteli tarkastajana Säteilyturvakeskuksessa. Työtehtävät STUKissa liittyivät teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käytön valvontaan (turvallisuusluvat ja säteilyn käytön tarkastukset) sekä mm. valmiustoimintaan ja säteilylähteiden turvajärjestelyihin.

Säteilyn käyttö teollisuudessa ja tutkimuksessa
Säteilyturvallisuus ja säteilysuojelu
Säteilylainsäädäntö ja turvallisuuslupa

Osaaminen