Viranomaisluvituksen sietämättömästä keveydestä

Julkaistu 26.04.2019

Meillä Platomilla on perinteisesti tehty paljon käytännön suunnittelua ja laitetoimituksia, mutta viime vuosina on siirrytty enenevissä määrin tehtäviin, jotka liittyvät viranomaisluvitukseen. Koordinoin itse Hanhikivi 1 -hankkeen rakennuslupahakemuksen valmistelua tukevaa PLP (PSAR Localization Project) tiimiä, ja haluaisinkin jakaa hieman ajatuksiani aiheesta viranomaisluvitus. Viranomaisluvituksella tarkoitan Säteilyturvakeskuksen (STUK) vaatimusten täyttymisen osoittamista erilaisissa hankkeissa, niin luvanhaltijan kuin toimittajankin kannalta.

It’s hard to be humble when you’re a Finn

Julkaistu 12.04.2019

Before my international relocation to the Middle East I used to work in a multi-cultural Nuclear Power Plant project in Finland. The company I worked for back then had around 15 different nationalities and the spoken language was English. I thought I knew what a multi-cultural working environment meant, but boy was I wrong!