Säteilyturvallisuusasiantuntijuutemme on käytettävissänne

Teollisuuden ja tutkimuksen sekä ydinenergian käytön pätevyysaloilla hyväksytyt säteilyturvallisuusasiantuntijamme (STA) auttavat täyttämään säteilylainsäädännön vaatimukset turvallisuusluvan alaisessa säteilyn käytössä. Säteilylainsäädäntö uudistui vuoden 2018 lopussa, ja sen myötä säteilyn käytön turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on säteilyturvallisuusvastaavan (STV) nimeämisen lisäksi käytettävä säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA) työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

Platom Oy:n säteilyturvallisuusasiantuntijat tarjoavat STA-palveluita teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käytön eri osa-alueilla. Säteilyturvallisuusasiantuntijoillamme on monipuolista kokemusta eri toimintaympäristöjen säteilyturvallisuudesta, niin säteilyn käyttäjän kuin viranomaisenkin näkökulmasta.

Säteilyturvallisuusasiantuntijoillamme on monipuolista kokemusta teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan osa-alueilta toiminnanharjoittajan näkökulmasta, sekä ydinenergian käytön säteilynturvallisuudesta luvanhaltijan ja laitostoimittajan näkökulmasta. Teollisuuden ja tutkimuksen aloilta säteilyturvallisuusasiantuntijoillamme on lisäksi kokemusta säteilynkäytön viranomaisvalvonnasta. Palvelumme kattavat säteilyturvallisuutenne tarkastelun kokonaisuutena, käytännön säteilysuojelusta lupaprosesseihin.

Esimerkkejä Platom Oy:n kautta saatavilla olevista säteilyturvallisuusasiantuntijan palveluista:

  • säteilytoimintanne ja dokumentaation tarkastelu, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja tulevan STA-palvelun sisällön kartoittaminen
  • yksittäiset dokumenttikokonaisuudet säteilytoimintanne osa-alueille, esimerkiksi säteilytoiminnan turvallisuusarvio tai sen osa-alueet, säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä tai säteilysuojeluohjeistot
  • säteilysuojelukoulutukset
  • jatkuva palvelu, jossa STA on käytössänne toimintaanne tarvittavalla laajuudella

Suunnittelemme palvelun toteutuksen joustavasti palvelemaan parhaiten juuri oman toimintanne laatua, laajuutta sekä nykytilaa.

STA:n käyttö turvallisuusarvion laatimisen jälkeen?

Yhtenä säteilylain uutena vaatimuksena on säteilytoiminnan turvallisuusarvion laatiminen turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa. Turvallisuusarvion laatimisen siirtymäaika päättyi 15.6.2020. Turvallisuusarvion laatiminen on kuitenkin vain yksi STA:n käytön osa-alueista, eli STA:n käyttövelvoite ei suinkaan pääty turvallisuusarvion tekemiseen. STA:n käyttämisestä ja käytön osa-alueista säädetään ionisoivasta säteilystä annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 18 §:ssä (ks. linkki alla).

Platom Oy:n jatkuvan STA-palvelun myötä täytätte säteilylainsäädännön vaatimukset säteilyturvallisuusasiantuntijan käytöstä, mutta saatte myös apuja turvallisuuslupaanne liittyvissä asioissa aina, kun niitä tarvitsette. Uudessa säteilylainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajan vastuuta omasta säteilytoiminnastaan. Tämä näkyy mm. STA:n käytön vaatimuksissa. Toiminnanharjoittajan vastuun korostamisen myötä Säteilyturvakeskus (STUK) ei voi enää entiseen tapaan antaa yksityiskohtaisia neuvoja jokapäiväisiin säteilyasioihin, eli STA:n käytön merkitys korostuu.

Platom Oy:n säteilyturvallisuusasiantuntijoilta löytyy aiempaa työkokemusta teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käytön valvonnasta STUKissa, joten eri viranomaisvaatimusten tulkinnat sekä turvallisuuslupa-asioihin liittyvät kiemurat ovat meille hyvinkin tuttuja. Säteilyn käyttäjän näkökulmasta säteilyturvallisuusasiantuntijoidemme työkokemus kattaa teollisuuden ja tutkimuksen umpi- ja avolähteet, luonnon radioaktiiviset aineet (NORM), säteilysuojelun radioisotooppien tuotannossa ja hiukkaskiihdytinlaitoksilla, sekä ydinlaitosten säteilysuojelun ja säteilyturvallisuuden varmistamisen toiminnan eri tasoilla.

Viranomaisvaatimusten tulkinnan ja vaatimusten hallinnan avulla voimme auttaa asiakkaitamme varmistamaan ja optimoimaan oman säteilytoimintansa turvallisuutta ja kustannustehokkuutta.

Säteilyturvallisuusasiantuntijamme tavoitatte alla olevista yhteystiedoista tai sähköpostiosoitteesta sta@platom.fi.

Ota yhteyttä, niin voimme arvioida teidän tarpeenne STA:n käytölle!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Profile picture of Hanna Tuovinen

Leading Radiation Expert

Hanna Tuovinen

Säteilyturvallisuus
Jätteenkäsittely

+358505289364

Profile picture of Jussi Aromaa

Expert – Radiation Safety

Jussi Aromaa

Säteilyturvallisuus

044 901 6505