Säteilyturvallisuusasiantuntijuutemme on käytettävissänne

Teollisuuden ja tutkimuksen sekä ydinenergian käytön pätevyysalueilla hyväksytyt säteilyturvallisuusasiantuntijamme (STA) auttavat täyttämään uuden säteilylain vaatimukset säteilyn käytön turvallisuusluvalle. Palvelumme voi sisältää esimerkiksi dokumentaation ja toimintatapojen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja päivittämisen sekä turvallisuusarvion laatimisen. Suunnittelemme kuitenkin toteutuksen joustavasti palvelemaan parhaiten juuri oman toimintanne laatua, laajuutta sekä nykytilaa.

Säteilylain siirtymäsäännösten mukaan säteilyä käyttävän toiminnanharjoittajan on käytettävä STA:ta säteilytoiminnassa 15.12.2019 mennessä ja laadittava sekä toimitettava turvallisuusarvio Säteilyturvakeskukselle 15.6.2020 mennessä.

Ota yhteyttä, jotta voimme arvioida teidän tarpeenne STA:lle!

Tarvitseeko organisaatiosi Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) koulutusta? Ota yhteyttä yhteistyökumppaniimme: www.sateilyturvallisuus.fi

 

Vuoden 2018 lopussa voimaan astunut uudistunut säteilylaki velvoittaa toiminnanharjoittajaa käyttämään pätevöitettyä säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA) osana turvallisuuslupaa edellyttävää toimintaa (SätL 32§). Tarkemmat säännökset asiantuntijoiden käytöstä on annettu valtioneuvoston asetuksessa (VNa 17§ & 18§).

Lisätietoja aiheesta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180859

http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181034

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181044

https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/sateilyn-kayton-aloittaminen/hyvaksynnat-ja-patevyyden-toteamiset/sateilyturvallisuusasiantuntija-sta

https://www.stuk.fi/saannosto/stukin-maaraykset

Kaipaatko lisätietoa?
Ota yhteyttä!

Leading Radiation Expert

Hanna Tuovinen

Säteilyturvallisuus
Jätteenkäsittely

+358505289364