STA-palvelumme

Platomin säteilyturvallisuusasiantuntijat tarjoavat STA-palveluita teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käytön eri osa-alueilla. Säteilyturvallisuusasiantuntijoillamme on monipuolista kokemusta eri toimintaympäristöjen säteilyturvallisuudesta, niin säteilyn käyttäjänä kuin viranomaisena. Teollisuuden ja tutkimuksen pätevyysalalla hyväksytyt säteilyturvallisuusasiantuntijamme auttavat täyttämään säteilylainsäädännön vaatimukset turvallisuusluvan alaisessa säteilyn käytössä.

Palvelumme kattavat säteilyturvallisuutenne tarkastelun kokonaisuutena, käytännön säteilysuojelusta lupaprosesseihin. Suunnittelemme palvelun toteutuksen joustavasti palvelemaan parhaiten juuri oman toimintanne laatua, laajuutta sekä nykytilaa.

Tavoitteenamme on auttaa asiakasta täyttämään säteilylain velvoitteet sekä varmistamaan ja optimoimaan oman säteilytoimintansa turvallisuutta ja kustannustehokkuutta. Meille on tärkeää, että tekemiemme projektien lopputulos vastaa asetettuja tavoitteita, joten pyrimme aina matalan kynnyksen kommunikaatioon kaikkien asiakkaidemme kanssa.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan STA-palveluiden sisältö palvelemaan parhaiten juuri teidän toimintaanne!

Asiantuntijamme

Profile picture of Jussi Aromaa

Expert – Radiation Safety

Jussi Aromaa

Säteilyturvallisuus

+358 44 901 6505

Profile picture of Hanna Tuovinen

Leading Radiation Expert

Hanna Tuovinen

Säteilyturvallisuus
Jätteenkäsittely

Esimerkkejä STA-palvelun sisällöstä

Turvallisuusluvan hakeminen ja päivittäminen

Säteilylainsäädännön mukaisesti STA:ta on käytettävä uutta säteilytoimintaa aloitettaessa. Sen lisäksi, että pystytte vastaamaan lainsäädännön vaatimuksiin, saatte meiltä arvokkaita neuvoja turvallisuusluvan hakemiseen liittyvässä prosessissa.

Asiantuntijoiltamme löytyy aiempaa työkokemusta Säteilyturvakeskuksesta ja siellä säteilyn käytön valvonnasta. Heillä on tarkkaan tiedossa, mitä lupahakemuksen tulisi sisältää, miten hakemusta STUK:issa käsitellään, ja miten säteilylainsäädännön eri vaatimuksia tulisi tulkita. STA:n neuvontaa on saatavilla myös silloin, kun turvallisuuslupaan pitää tehdä muutoksia.

Täydennyskoulutukset

Tarjoamme säteilysuojelun täydennyskoulutuksia osana Platomin STA-palvelua, mutta myös erillisiä koulutuspaketteja on meidän kauttamme saatavilla. Säteilysuojelun täydennyskoulutuksia tarkastellaan viiden vuoden jaksoissa, ja vaadittava koulutusmäärä riippuu työperäisen säteilyaltistuksen luokasta.

Platomin koulutusten sisältö laaditaan aina asiakkaan säteilytoiminta ja sen laajuus sekä asiakkaan toiveet huomioiden. Koulutuksen järjestäminen onnistuu nopeallakin aikataululla, niin etänä kuin paikan päällä.

TNA-palvelut

Vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) turvallisuusneuvonantaja (TNA) neuvoo ja ohjaa luodakseen edellytykset yrityksen turvalliselle ja tehokkaalle vaarallisten aineiden kuljettamiselle. Luomalla organisaatioon ja sen eri työnkuviin sopivan koulutusjärjestelmän sekä seuraamalla, ohjaamalla ja valvomalla omaa ja yhteistyökumppaneiden VAK-toimintaa edistätte henkilöstön turvallisuustietoisuutta ja yrityksenne turvallisuuskulttuuria

TNA:n tehtävänä on myös suunnitella, toteuttaa ja kehittää yrityksen omavalvontaa tukevia tarkastuksia. STA- ja TNA-palveluiden hankkiminen samalta toimijalta tuo synergiaetua esimerkiksi paikan päällä käyntien ja koulutusten osalta.

Jatkuvat palvelut

Platomin jatkuvan STA-palvelun myötä täytätte uuden säteilylainsäädännön vaatimukset säteilyturvallisuusasiantuntijan käytöstä. Uudet vaatimukset korostavat toiminnanharjoittajan vastuuta omasta säteilytoiminnastaan, johon STUK ei enää anna yksityiskohtaisia neuvoja, vaan apuja tulee kysyä omalta STA:lta. Tässä kohtaa asiantuntijoidemme aiemmasta työkokemuksesta STUK:ista on varmasti hyötyä.

Säteilyn käyttäjän näkökulmasta säteilyturvallisuusasiantuntijoidemme työkokemus kattaa teollisuuden ja tutkimuksen röntgenlaitteet,  umpi- ja avolähteet, luonnon radioaktiiviset aineet (NORM), säteilysuojelun radioisotooppien tuotannossa ja hiukkaskiihdytinlaitoksilla, sekä säteilyturvallisuuden varmistamisen toiminnan eri tasoilla.

Luonnonsäteilyn selvitys

Säteilylainsäädännössä on listattu sellaiset tilanteet, joissa luonnonsäteilystä aiheutuva säteilyaltistus on selvitettävä. STUKilta voikin tulla kehotus tällaisen selvityksen tekemiseen, jos toiminnasta aiheutuva altistus voi olla luonnonsäteilyn viitearvoa suurempi. Selvitysvelvollisuus koskee useita teollisuuden aloja. Lisätietoa löytyy blogistamme.

Platomin säteilyturvallisuusasiantuntijoilta saa tarvittaessa apuja myös luonnonsäteilyyn liittyvien selvitysten tekemisessä. Jos asia on osaltanne ajankohtainen, otathan yhteyttä!

 

Kaipaatko lisätietoa?
Ota yhteyttä!

Profile picture of Jussi Aromaa

Expert – Radiation Safety

Jussi Aromaa

Säteilyturvallisuus

+358 44 901 6505