Kilpailuetu

Rakkaudesta lajiin – säteily on mielestämme kiehtova asia ja siihen liittyvä turvallisuus ensiarvoisen tärkeää. Asiantuntijoissamme yhdistyy vahva teoreettinen ja käytännön osaaminen, minkä ansiosta osaamme hahmottaa kokonaisuudet konkretiaa unohtamatta. Pystymme tarjoamaan osaamista laaja-alaisesti ydinvoimateollisuudelle, tutkimuslaitoksille sekä muille säteilyn käyttäjille.

Mitä teemme ja miksi?

Platomilta löytyy uuden säteilylain mukaisia säteilyturvallisuusasiantuntijoita (STA) (radiation safety experts) niin teollisuuden, tutkimuksen kuin ydinenergian käytön pätevyysaloilla. Lisäksi säteilyturvallisuusosaamista on kattavasti eri osa-alueilta, kuten säteilylaskennasta, viranomaissäädöksistä, radiokemiasta sekä riski- ja turvallisuustarkasteluista.

Säteily on hyvä renki, mutta huono isäntä. Riittävällä asiantuntemuksella ja suunnitteluosaamisella säteilyolosuhteista voidaan tehdä turvallisia myös vaativissa toimintaympäristöissä. Säteilyn käyttöä ohjaavat vahvasti viranomaisten määräykset, mutta viime kädessä kyse on siitä, että käyttö on turvallista sekä työntekijöiden että väestön kannalta kaikissa olosuhteissa.

Lisäarvo

Käytännön osaaminen, vahva teoreettinen pohja sekä viranomaismääräysten tuntemus takaavat säteilyturvallisuuden tuntemuksen kaikista eri näkökulmista. Vuosien aikana hyvin erilaisissa projekteissa Platomilla kartutettu tietotaito mahdollistaa sen, että jokaiselle asiakkaalle voidaan tarjota tarpeita vastaavat asiantuntijat. Asetamme turvallisuuden ensimmäiselle sijalle.

STA

Tarjoamme STA-palveluita seuraavilla osa-alueilla:
– Teollisuus ja tutkimus
– Ydinenergian käyttö

Lue lisää

Kaipaatko lisätietoa?
Ota yhteyttä!

Business Unit Manager

Vesa Laitinen

Jätteenkäsittely
Säteilyturvallisuus
Eliniänhallinta
Prosessimallinnus
Suunnittelu
Sähkö ja automaatio

+358 44 550 4392