Palvelun kuvaus

Platomin prosessimallinnustiimi sekä tuottaa virtuaalisia malleja laitosjärjestelmistä, simuloi ja tuottaa analyysidataa, että analysoi ja tulkitsee olemassa olevaa analyysidataa esimerkiksi turvallisuusanalyyseista. Pystymme tuottamaan kokonaisvaltaisen analyysityön loppuraportteineen, tai tekemään tietyn osan suuremmasta kokonaisuudesta. Hyvän ja luotettavan kumppaniverkostomme avulla pystymme löytämään tarvittavan asiantuntemuksen myös harvinaisempiin analyysitarpeisiin.

Prosessimallinnuksen piirissä tuotetaan esimerkiksi:

  • Ydinlaitosten deterministisiä turvallisuusanalyysejä
  • Laitosjärjestelmien modernisointeihin tai muutostöihin liittyviä prosessianalyysejä
  • Laitos- ja järjestelmätason virtuaalisia malleja
  • Automaatiojärjestelmien mallinnuksia
  • Käytön optimointianalyysejä
  • Vaatimusten muutosten vaikutusanalyysejä esimerkiksi turvallisuusjärjestelmille
  • Laite- ja järjestelmätoimitusten analyysejä suunnittelun tueksi
  • Todennäköisyysperusteisia riski- ja turvallisuus analyysejä (PRA / PSA)
  • Neutroniikka-analyysejä ja aktivoitumislaskelmia

Platomilla on pitkä kokemus termohydraulisista prosessimallinnuksista ja simuloinneista. Käytämme monipuolista APROS-ohjelmistoa, jolla luonnistuvat myös automaation ja ohjauksen integrointi malliin, sekä erilaiset dynaamiset mallinnukset. Hyödynnämme eri voimalaitostyyppien kokemuksia sekä asiantuntijoidemme ongelmanratkaisutaitoja parhaan lopputuloksen tuottamiseksi.

Mallinnus on osa laadukasta turvallisuuspainotteista suunnittelutyötä, turvallisuuden ja toiminnallisuuden varmistamista, vaatimustenmukaisuuden todentamista, sekä kustannusten optimointia. Mallinnuksen avulla on mahdollista tarkastella prosessien toimivuutta ja tehokkuutta, ja optimoida prosesseja. Lisäksi mallintamalla eri muutostyövaihtoehtoja voidaan tunnistaa turvallisin ja kustannustehokkain ratkaisu. Ennen kaikkea prosessimallinnus on laadunvarmistusta, joka voidaan ymmärtää niin taloudellisena, turvallisena, kuin vaatimustenmukaisena.

Hyvin suunnittelu on puoliksi tehty, ja mallinnettu on erittäin hyvin suunniteltu. Mallintamalla voidaan varmistaa etukäteen, että tehdyt suunnitteluvalinnat ovat toimivia ja ne eivät aiheuta piileviä ongelmia. Kun muutos- tai modernisointityö voidaan toteuttaa kerralla parhaalla mahdollisella tavalla, saavutetaan sekä taloudellisia että ajallisia säästöjä.

Myös muiden tahojen tekemien analyysien tarkastelu ja tulkinta on olennainen osa palvelutarjontaamme. Pystymme esimerkiksi tuottamaan selkeän ja vaatimustenmukaisen analyysiyhteenvedon uuden ydinvoimalaitoksen alustavan turvallisuusarvion analyysiosiolle (PSAR kappale 15), jonka taustalla on merkittävä määrä yksityiskohtaista analyysidataa.

Kaipaatko lisätietoa?
Ota yhteyttä!

Profile picture of Joel Maunula

Business Unit Director

Joel Maunula

Laitosturvallisuus ja -optimointi

+358 50 575 1372