Kilpailuetu

Platomilla on pitkä kokemus termohydraulisesta prosessimallinnuksesta (thermohydraulic process modelling). Käytämme monipuolista APROS-ohjelmistoa, jolla luonnistuvat myös dynaamiset mallinnukset. Hyödynnämme eri voimalaitostyyppien kokemuksia sekä asiantuntijoidemme ongelmanratkaisutaitoja parhaan lopputuloksen tuottamiseksi.

Mitä teemme ja miksi?

Mallinnus on osa laadukasta suunnittelutyötä (design and engineering work), turvallisuuden ja toiminnallisuuden varmistamista sekä kustannusten optimointia. Sen avulla on mahdollista tarkastella, voisiko jokin prosessi toimia tehokkaammin, minkälainen muutostyö olisi toteutukseltaan kustannustehokkain tai toimisiko laitos turvallisesti myös poikkeustilanteiden aikana. Mallinnus on ennen kaikkea laadunvarmistusta, joka voidaan ymmärtää niin taloudellisuudeksi, turvallisuudeksi kuin vaatimustenmukaisuudeksi.

Lisäarvo

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja mallinnettu on erittäin hyvin suunniteltu. Mallintamalla voidaan siis varmistaa etukäteen, että tehdyt suunnitteluvalinnat ovat toimivia. Kun muutos- tai modernisointityö voidaan yhdellä kertaa toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla, saavutetaan sekä taloudellisia että ajallisia säästöjä.

Kaipaatko lisätietoa?
Ota yhteyttä!

Business Unit Manager

Vesa Laitinen

Jätteenkäsittely
Säteilyturvallisuus
Eliniänhallinta
Prosessimallinnus
Suunnittelu
Sähkö ja automaatio

+358 44 550 4392