Kilpailuetu

Platomin eliniänhallintatiimi toimittaa joustavasti asiakkaan eri tarpeisiin ja tilanteisiin sopivia palveluja. Räätälöimme palvelupaketin aina tapauskohtaisesti. Eliniänhallintatiimi pystyy myös tarvittaessa hyödyntämään muun organisaation laajaa asiantuntemusta.

Mitä teemme ja miksi?

Eliniänhallintapalvelua voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, esimerkiksi esiselvitystyönä, katselmointeina, tiedonhankintaresursseina tai dokumentaation tuotantotiimillä. Eliniänhallintatiimin päätavoitteena on auttaa asiakasta varmistamaan eliniänhallinnan kattavuus, toimivuus ja vaatimuksenmukaisuus. Viime kädessä haluamme olla mukana varmistamassa, että ydinvoimalaitoksia voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti koko niiden elinkaaren ajan.

Lisäarvo

Eliniänhallinta on tärkeää ydinvoimalaitosten käytettävyyden kannalta, mutta sen suhteen asetetaan vaatimuksia myös viranomaisen taholta. Asiaan perehtyneet asiantuntijamme sekä hallitsevat teknisen dokumentaation laadinnan että tuntevat asiaa koskevat säädökset. Vaatimustenmukaisuuden osoittamisen lisäksi eliniänhallinnalla saavutetaan suoraa taloudellista hyötyä esimerkiksi tehostamalla kunnossapitotoimenpiteitä. Näin esimerkiksi huoltovälit voidaan ajoittaa optimaalisesti ja yksittäisten komponenttien käyttöikä voidaan maksimoida. Pitkällä aikajänteellä tämä merkitsee huomattavia säästöjä.

Kaipaatko lisätietoa?
Ota yhteyttä!

Profile picture of Joel Maunula

Business Unit Director

Joel Maunula

Laitosturvallisuus ja -optimointi

+358 50 575 1372