Turvallisuuden ja optimoinnin räätälöidyt ratkaisut

Platomin asiantuntijatiimi suunnittelee räätälöityjä ratkaisuja laitosturvallisuuden kehittämiseen sekä laitoksen prosessien ja toimintojen optimoimiseen. Pystymme vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti asiakastarpeisiin yhdistämällä erityisosaamisemme joustavaan ja ketterään toimintamalliin sekä koko organisaatiomme pitkään kokemukseen. Meille on tärkeää että tekemiemme projektien lopputulos vastaa asetettuja tavoitteita, joten pyrimme aina matalan kynnyksen kommunikaatioon kaikkien asiakkaidemme kanssa. Räätälöimme projekti- tai palvelutiimin aina tarvittavan osaamisen mukaan.

Toteutustavat

Projektina

Kokoamme soveltuvan projektitiimin, joka toteuttaa projektin sovituissa rajoissa ja määräajassa tuottaen teille toivotun lopputuotteen (esimerkiksi asiantuntijaraportin, selvityksen, laskentaraportin, tai muun aineiston).

Palveluna

Palvelumallissa tarve täytetään jatkuvatoimisen palvelun avulla. Yhteydenotto palvelutiimiimme toimii matalalla kynnyksellä, ja he toteuttavat tarpeenne palvelusopimuksen puitteissa. Palvelumalli mahdollistaa pienempienkin töiden teettämisen ilman suurempaa byrokratiaa, ja on myös tukitoimintojen pääasiallinen toteutustapa.

Tuettuna resurssina

Resurssitukimallissa asiantuntijamme toimivat osana teidän organisaatiotanne täyttäen esimerkiksi väliaikaisen resurssitarpeen paikan päällä. Resurssitukeen voimme tarjota yksittäisiä henkilöitä tai tarvittaessa tukitiimin.

Kaipaatko lisätietoa?
Ota yhteyttä!

Business Unit Manager

Vesa Laitinen

Jätteenkäsittely
Säteilyturvallisuus
Eliniänhallinta
Prosessimallinnus
Suunnittelu
Sähkö ja automaatio

+358 44 550 4392