Kilpailuetu

Platom on erikoistunut toteuttamaan uraaniheksafluoridin (UF6) käsittely- ja näytteenottojärjestelmiä ydinpolttoaineteollisuuden tarpeisiin. 20 vuoden aikana olemme ratkaisseet asiakkaidemme uraanin käsittelyyn liittyviä haasteita lähes 30 autoklaavitoimituksen myötä.

Pitkälle kehitetyn autoklaaviteknologiamme etuna on tehokkaaseen lämmönsiirtoon perustuva prosessinopeus. Teknologiamme mahdollistaa usean eri tyyppisen uraanisylinterin (esimerkiksi ANSI 48 ja 30B) käyttämisen samassa autoklaavissa. Nämä ominaisuudet tuovat asiakkaillemme lisäarvoa paremman prosessinopeuden ja pienentyneiden investointikustannusten myötä.

Autoklaavijärjestelmämme ovat turvallisia myös seismisesti herkillä (seismic) alueilla, ja jokainen tuote räätälöidään täysin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Suunnittelussa otetaan monialaisesti huomioon uraanin käsittelyn turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Ratkaisumme sisältää autoklaavien lisäksi myös jäähdytys- ja sylinterin käsittelyjärjestelmät, jotka integroituvat saumattomasti laitoksen muihin järjestelmiin. Platomin kokonaisvaltainen ratkaisu takaa asiakkaallemme helpon asioinnin yhden palvelutarjoajan kanssa.

Mitä teemme ja miksi?

Autoklaavitoimitukset ovat olleet osa Platomin palvelutarjontaa yhtiön perustamisesta saakka. Haluamme tarjota kokemukseemme ja osaamisemme nojaten huippuunsa hiottuja tuotteita, jotka ratkaisevat polttoainekierron uraaninkäsittelyn (uranium hexafluoride (UF6) in nuclear fuel cycle) haasteita turvallisesti ja tehokkaasti.

Lisäarvo

Ydinenergia-alan laatu- ja turvallisuusvaatimukset ovat Suomessa maailman korkeimpia. Olemme tottuneet toimimaan vaativan viranomaisen kanssa. Otamme alusta asti huomioon mm. luvitukseen, kelpoistukseen ja viranomaisvaatimuksiin sekä laitosturvallisuuteen ja optimointiin liittyvät tekijät autoklaavijärjestelmien suunnittelussa ja toimituksessa. Laaja-alaisen organisaation tuki takaa laitesuunnittelutiimillemme erinomaiset lähtökohdat yksilöllisten laitteiden suunnitteluun ja toimitukseen.

Kaipaatko lisätietoa?
Ota yhteyttä!

Photo of Marco Steen

Business Unit Director

Marco Steen

Laitteet ja järjestelmät
Suunnittelu
UF6-ratkaisut

+358 44 491 8555