Esittely

Vesa työskentelee rakennustekniikan vanhempana asiantuntijana Platomilla, ja tuo osaamistaan niihin projekteihin, joissa tarvitaan erityistuntemusta rakentamisesta, rakennusten kunnossapidosta, purkamisesta, tai rakennusten ydinvoimaspesifisistä vaatimuksista. Hänen tärkeimmät osaamisalueensa ovat:
• Rakennustekniikka, työkohteiden työnjohto ja -valvonta
• Ydinvoima-alan viranomaisvaatimukset, PSAR / FSAR
• Vauriokartoitukset ja -mekanismit, korjaussuunnittelu

Kokemus

Vesalla on laaja, monipuolinen ja pitkä kokemus ydinvoimalaitosten rakennustekniikan tehtävistä. Hän on toiminut mm. turvallisuusluokiteltujen voimalaitosrakennusten ja -rakenteiden rakentamiseen, korjaamiseen, muutoksiin ja kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä sekä lukuisten voimalaitosrakennusten ja voimalaitosjäteluolan järjestelmävastaavana.

Betonirakentamiseen ja -korjaamiseen liittyen häneltä löytyy seuraavat voimassaolevat (FISE) pätevyydet:
• Poikkeuksellisen vaativa - vaativuusluokan uudisbetonirakenteiden (ydinvoimalaitosten yms. betonirakenteiden valmistus) työnjohtaja.
• Betonirakenteiden korjaustyön johtaja.

Osaaminen