Esittely

Ydinenergian tuotanto ja ydinjätteen käsittely ovat turvallisuuskriittisiä toimintoja, ja ydinlaitosten koko elinkaaren aikana on turvallisuuden oltava kunnossa kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi. Urpo vaikuttaa siihen, että turvallisuusvaatimukset toteutetaan asianmukaisesti.

- Konetekniikan DI
- Johtava asiantuntija – Nosto- ja siirtolaitteet
- Turvallisuusluokitellut nosturit ja ydinpolttoaineen käsittelylaitteet

Kokemus

Kokemuksen perustana on 13 vuoden kokemus eri kokoisista konepajoista, joissa tehtävät olivat tutkimusta ja kehitystä – tuotekehitystä, tuotannon kehitystä, lujuusanalyysejä, projektien johtamista – toimisto- ja kenttäolosuhteissa.

Ydinvoima-alalle paluu diplomityön jälkeen alkoi VTT:n tutkijana palvellen viiden vuoden ajan muun muassa ydinalan toimijoita (luvanhaltijat ja viranomainen). Täysipäiväinen ydinalan turvallisuuden varmistaminen syntyi 11 vuoden aikana STUKin viranhaltijana. Putkistojen lujuuden valvonnasta painopiste siirtyi turvallisuusluokiteltujen nostureiden ja ydinpolttoaineen käsittelylaitteiden turvallisuuden varmistamiseen koko niiden elinkaaren aikana. Valvonta sisälsi suunnitelmatarkastuksia, rakennetarkastuksia ja säännöstön laatimista – ohjeen YVL E.11 muodossa vaatimukset on laitettu yksiin kansiin.

Osaaminen