Esittely

Timo on ehkä hieman poikkeava asiantuntija ydinenergia-alalla ympäristötekniikan opiskelutaustan vuoksi. Vuosien saatossa hän on kuitenkin saanut todeta, että koulutus on tukenut työtehtäviä hyvin ja antanut niille tärkeän näkökulman. Timon toi alalle halu olla mahdollistamassa puhtaan energian tuotantoa turvallisesti. Platomilla hänen pääasiallisena tehtävänään on toimia jätteidenkäsittelyn ja käytöstäpoiston asiantuntijana.

Ympäristötekniikan DI, päästöjenhallinta
Radioaktiiviset jätteet
Käytöstäpoisto

Kokemus

Timo on toiminut ydinenergia-alalla vakituisesti vuodesta 2011. Työtehtävät ovat vuosien saatossa vaihdelleet käytännön jätteiden pakkaamisen, uuden laitoksen jätteidenkäsittelyvaatimusten määrittelyn ja laitoksen käytöstäpoiston suunnittelun kautta pintaloppusijoituksen suunnitteluun. Mittakaava on siis ollut yksittäisistä jätepakkauksista laitoksen koko elinkaaren aikana tuottamiin jätteisiin, mukaan lukien käytöstäpoistojätteet. Jätteiden käsittelyn lisäksi Timolla on kokemusta myös muiden laitteiden ja järjestelmien vaatimusmäärittelyistä sekä erilaisten oppaiden, esiselvitysten, soveltuvuusarviointien ja vastaavien dokumenttien laatimisesta.

Osaaminen