Esittely

Taina on kiinnostunut prosessien turvallisuuden varmistamisesta. Ydinvoima-ala tuo tähän mielenkiintoisen lisätekijän, sillä näissä toimintaympäristöissä kaikki turvallisuusriskit eivät ole aistein havaittavissa. Laitosturvallisuuden lisäksi voimalaitosten ja järjestelmien tiedonhallinta ovat kokonaisuuksia, joita Taina haluaa työssään kehittää.

Energiatekniikan DI, Voimalaitostekniikka
Asiantuntija

Kokemus

Taina on kartuttanut ydinvoima-alan työkokemusta opiskeluaikoina säteilyvalvontatehtävissä molemmilla kotimaisilla ydinvoimalaitoksilla vuodesta 2015 alkaen. Tämän ohella Taina on tehnyt prosessisuunnittelua ennen valmistumistaan vuonna 2018 sekä sen jälkeen. Työtehtävät ovat liittyneet dokumentaation ja piirustusten tuottamiseen erilaisissa laite- ja järjestelmämuutosprojekteissa. Platomilla Taina työskentelee jätteenkäsittelyn ja ikääntymisenhallinnan parissa.

Osaaminen