Esittely

Mari on työskennellyt useissa erilaisissa kansainvälisissä projekteissa sekä ydinvoima- että meriteollisuudessa lähes 20 vuotta. Ydinvoima-alalla hänellä on kokemusta käyvien ydinvoimalaitosten korkeasti turvallisuusluokiteltujen eri tekniikanalojen laite- ja järjestelmämuutostöiden projektipäällikkönä toimimisesta.

Kokemus

Projektien johtaminen (IPMA C), koordinointi ja hallinta sisältäen mm. laadunhallinta, laadunvalvonta, alihankintaketjut, suunnitteluprosessi, riskienhallinta, vaatimusten hallinta, muutosten hallinta, aikataulutus, kustannushallinta, viranomaisvaatimukset, lisensiointi ja kelpoistus.

Osaaminen