Esittely

Ennen Platomille siirtymistään Marco toimi 14 vuotta sähkökoneiden myynnissä ja projektoinnissa, missä hänen tehtäviään yhdisti asiakasrajapinnassa toimiminen. Myynnissä häntä kiehtoo asiakkaan kokonaisvaltainen tukeminen. Marcolla on pitkä kokemus haastavien erikoislaitteiden myynnistä ja projektoinnista, joten erilaisien standardien, suojaluokitusten, kansallisten sertifiointien ja isojen asiakkaiden omien spesifikaatioiden varmistaminen on hänelle tuttua. Projektoinnissa tehtävänä on aina ollut varmistaa toimitettavien laitteiden vaatimustenmukaisuus ja aikataulujen pitäminen.

Kokemus

Yli 20 vuoden kokemus koneteollisuuden kansainvälisistä myynti- ja projektitehtävistä. Tahtikoneissa Marcon on vastannut toimituksista mm. kemian-, öljy-, kaasu-, meri- ja ydivoimateollisuudelle.
Koulutukseltaan Marco on koneautomaatioinsinööri ja filosofian maisteri.

Osaaminen